Import av hunder til Norge fra EU-land

IKKE-KOMMERSIELL IMPORT betyr at man må hente sin egen hund i Romania, hunden må være en del av eiers reise. Man betaler da selv for reise og opphold, i tillegg må man betale for hundens reise, ca kr 450 – 550,-. Henter man egen hund og har vært ute av landet i minst 24 t, betaler man ikke 25% mva på hundens verdi, da verdien er under kr 6.000,-
Det er ikke tollavgift på hund innført til Norge.

Ved KOMMERSIELL IMPORT kan hunden reise med ledsager eller den kan reise alene i lasterommet, cargo.
ROLDA er godkjent for kommersiell eksport og er registrert i TRACES, EU-systemet som omfatter eksport og import av blant annet levende dyr. Ved kommersiell import er det strengere krav til å dokumentere hunden helsestatus, og organisasjonen må blant annet være underlagt kontroll av rumenske veterinærmyndigheter. Med hunden følger veterinær sertifikat i tillegg til EU-pass.
Ca NOK 3.400,- for hund som reiser alene i lasterommet. I tillegg må du ved kommersiell import betale 25% mva av hundens verdi, som da omfatter reisekostnad og adopsjonsavgift, reisebur, samt kostnad for frivillige blodprøver.

KOMMERSIELL IMPORT OG LEDSAGER
Det er en fordel hvis en eller flere personer henter sin egen og andres hund.Da kan reisekostnader og opphold deles av de som adopterer, og hunden får en kortere reise i antall timer. Man slipper kostnad for hund alene i lasterom, og betaler kun for hundens reise med ledsager, pris er avhengig av flyselskap, men ca kr 450-550,-. Med ledsager må man også betale 25% mva av hundens verdi, som forklart i punktet over, men siden man slipper kostnaden på NOK 3.400, blir det mindre mva.

KOSTNADER NÅR DU ADOPTERER, GJELDER FOR ALLE  ALTERNATIV, noen kostnader er frivillig å betale, men anbefalt å gjøre. Obligatorisk og i henhold til dagens importkrav er, adopsjonsavgift, buret og reisekostnader. Man kan donere til ROLDAs “helseprosjekt” som sikrer stikkprøver/blodprøver og ROLDA hundenes helse.

  • 300 NOK blodprøve, infeksjon, 1 stk avførings prøve
  • 130 NOK 2 avføringsprøver fra 2 forskjellige dager,testene utføres av rumenske Mattilsynet, anbefalt av Veterinærinstituttet
  • 500 NOK Adopsjonsavgift som dekker en del av kostnaden ifm microchip, EU-pass for hund, vaksiner og behandling mot flått, lus og lopper, behandling mot parasitter. Sterilisering og generel helsesjekk før avreise, samt transport til flyplassen.
  • 103 NOK blodprøver sendt til EU-godkjent laboratorium.

800-1.200 NOK, Godkjent reisebur

I tillegg anbefaler Veterinærinstituttet å sende inn en blodprøve for måling av antistoffer etter rabiesvaksine, dette koster 50 euro, ca NOK 400
Det finnes også hurtigtester for følgende sykdommer overført ved flåttbitt:
Anaplasma Phagocytophilum, Borrelia Burgdorferi; Ehrlichia canis
Disse koster NOK 80 pr test

ROLDA hunder vaksineres og behandles, langt utover kravene til import
I tillegg til minstekravet om rabiesvaksine, så grunnvaksineres Roldahunder mot valpesyke, parvovirues, hepatitt og parainfluenza, samt vaksine mot Leptospirose.

I tillegg til minstekravet om behandling mot revens dvergbendelorm, echinococcose, behandles hundene mot flått, lus, lopper, og mygg. Dette er behandling som også gis regelmessig og forebyggende hos ROLDA, da en del sykdommer forbundet med Romania, overføres via flått og mygg.

Selv om det ikke er et importkrav, kan man sende inn en blodprøve til EU-godkjent laboratorium for å måle antistoffe etter rabiesvaksine. Dette kan tidligst gjøres 21 dager etter vaksine, og det tar ca 3 uker å få svaret. Kostnaden er ca 50 euro.
Dette er etter anbefaling fra Veterinærinstituttet.

HVA SKJER NÅR HUNDEN REISER ALENE I LASTEROMMET

ROLDA booker plass på fly for hunden. Eier må registrere seg som importør hos Mattilsynet.
Eier henter hunden på Gardermoen. Hunden blir hentet og transportert av ansvarlig cargoselskap og brakt til
SAS CARGO eller KLM RoadFeeders på Gardermoen. Hunden kommer dit 30-60 minutter etter landing.
Mattilsynet kan, hvis de ønsker, komme å sjekke hund og papirer. Man får utlevert hundens dokumenter, og drar til Tollvesenets skranke, som ligger i ankomsthallen. Der sjekker de om papirene er i orden, hvis ikke Mattilsynet allerede har gjort det, og man må betale 25% mva. som beskrevet ovenfor.
Man får kvittering på betalt mva, drar tilbake til SAS Cargo eller RoadFeeders og henter hunden.

Fjernadopsjon 

Det er alltid behov for: halsbånd, hundeleker, hundesnacks, klotenger, saks/børster til pelsstell osv kan sendes til shelteret og mottas med takk!