Gi en hjemløs hund en ny start i livet!

Informasjon
For de som vurderer å adoptere en hund fra Romania har vi laget denne informasjonen om adopsjonsprosessen. Vi er veldig opptatt av at alle som adopterer en hund fra Rolda tenker seg grundig om. Det er et stort ansvar å ta til seg en hund, og skal ikke være en impuls handling. Gatehunder kan ha bagasje som ikke kommer til syne før hunden er kommet inn i hjemmet, den kan også endre væremåte ettersom miljøet rundt den endres. Husk at hunden er et flokkdyr, enhver adskillelse fra flokken er smertefullt, uforståelig og unaturlig for en hund. Vi har sett oss nødt til å sette en nedre aldersgrense på 23 år for de som adopterer.

Om du ønsker å se hvordan en ROLDA-hund lever, venter og håper på at et menneske skal gi den en sjanse, kan du ta en titt på de vakre ansiktene til alle våre bergede hunder ved å besøke.

Når du er sikker på at du vil adoptere, tar du kontakt via epost: rolda.norge@hotmail.no
Skriv på norsk og fortell litt om deg selv, familiesituasjon, andre dyr i husholdet, tidligere erfaringer fra hundehold osv.Antagelig har du sett deg ut en hund eller to som vekker din interesse.

Hundene på siden er også til adopsjon i blant annet England, Nederland og Tyskland, så derfor vil vi dobbelsjekke at hunden dere ønsker er ledig for adopsjon. Når dette er i orden, vil dere motta et adopsjonsskjema som skal fylles ut (på engelsk) og returneres. Vi vil så finne ut når hunden kan reise (med hensyn til vaksiner/sterilisering)

Hundene trenger ikke å stå i karantene her i Norge. Iht de nye kravene til import som ble gjeldene fra 1. januar 2012, så kan hunder reise 21 dager etter rabiesvaksine.
Erfaring viser dog at det ofte tar en del lengre tid, da hundene også skal testes ifm sykdom osv. Noen må også steriliseres/kastreres, og kan ikke reise før minst 12-14 dager etter inngrepet.