Stray mother dog feeding puppies with milk.

Tusenvis av forlatte hunder – mishandlet, slått, forgiftet, som føder uønskede valper, som lider i stillet i Romanias gater. Vi vet alle hva løsningen på dette problemet er: å sette i gang et nasjonalt steriliseringsprogram, betalt av myndighetene og i samarbeid med erfarne veterinærer fra alle regionene i Romania.

Vi er overbevist om at ‘lynsteriliseringskampanjer’ som omfatter 100-500 hunder og som organiseres nå og da, ikke utgjør noen stor forskjell i det enorme antallet hjemløse hunder, fordi antallet valper som fødes av ikke-sterilserte tisper mellom to steriliseringskampaner er høyere enn antallet hunder som steriliseres i kampanjene. Selv om disse steriliseringene hjelper de hundene som blir sterilisert, løser det ikke problemene med det stadig økende antallet av hjemløse hunder som lider i gatene.

En veldedig organisasjon alene har ikke nok midler til å påkoste sterilisering av alle dyr i et område av Romania. Som følge av manglende utdanning, vil mange gjemme unna hundene sine for å unngå at de steriliseres, mens andre forlater de uønskede valpene i ubebodde områder, kaster dem i søpla eller over gjerdet til hjelpesentre. Et konstant antall usteriliserte hunder føder valper som igjen vokser opp til å produsere nok en generasjon av gatehunder.

Vi har alle hørt om den massive korrupsjonen i Romania. Myndighetenes mangel på humane tiltak for å begrense overbefolkningen av gatehunder de siste 25 årene er ikke tilfeldig. De økonomiske fordelene kan være en av grunnene til unfallenheten, som fortsetter selv når internasjonale personligheter som Brigitte Bardot ønsker å bruke sine egne penger på å løse disse problemene på en human og anstendig måte – ved å sterilisere alle hjemløse dyr i Bukarest. Når det kom i den internasjonale offentlighetens søkelys, ble det en nedgang i nedslaktingen av gatehunder.

ROLDA jobber sammen med med to lokale veterinærer om å sterilisere og gi medisinsk behandling til våre bergede hunder. Galatis gatehundproblemer krever massiv økonomisk støtte og et oppriktig samarbeid fra myndighetenes side, samt en enorm, logistisk innsats for å organisere en vellykket steriliseringskampanje som gir virkelige resultater. Vårt mål er å tilby gratis sterilisering for hunder som fanges inn i utkanten av byen, i industriområdene, og i landsbyen Smardan (hvor ROLDA har signert en avtale med byens borgermester som sikrer steriliserte og øremerkede hunder fra innfanging og avlivning).

Med tanke på at begge ROLDA sine hjelpesentre er i nærheten av Smardan (det store senteret) og i selve Smardan (Adopsjonssenteret), synes vi også at vi ‘skylder’ lokalbefolkningen å hjelpe dem med sterilisering av sine kjæledyr og de hjemløse hundene – som takk for deres forståelse for bjeffingen fra hundene ved våre sentre – både om dagen og om natten.

Privatdrevne, veldedige organisasjoner som arbeider i Romana er ikke rike eller mektige nok til å løse landets gatehundproblem, og det å sterilisere noen hunder her og der er bare en klattvis løsning – vi ville fått bedre og raskere reultater om vi fokuserte på et enkelt geografisk område av Romania.

Sterilized dog

Med andre ord – om byen X har 1,000 gatehunder og byen Y har 1,000 gatehunder, og en veldedig organisasjon steriliserer 100 hunder i hver by i år og 200 hunder neste år, vil i realiteten gatehundbestanden fremdeles være like stor. Om den samme organisasjonen steriliserte alle tispene i byen X, og deretter gjorde det samme i byen Y, ville effekten være mye bedre, prosjektet ville ha større troverdighet og resultatet av steriliseringene ville kunne overbevise selv de mest skeptiske myndigheter.

Etter å ha ønsket å gjøre noe for hele regionen Galati i årevis, har vi nå en revidert plan. Vi er spesielt takknemlig for at stålverket dekker steriliseringskostnadene for hunder fanget inn på deres områder.

Vi håper å kunne samle inn nok midler til å sterilisere omlag 1,800 hunder fra utkanten av Galati og landsbyen Smardan. Første del av planen er å sterilisere 200 hunder og dokumentere dette fotografisk overfor alle våre sponsorer og allmenheten generelt. Vi minner om at hver enkelt sterilisering koster NOK 132. Vårt mål er å samle in 26,400 NOK. Selvfølgelig er vi takknmelige for alle donasjoner – både større og mindre. Hver krone teller! Vi ber deg spesifiser at din gave er til steriliseringskampanjen.

Hvis du er i Norge, kan du gi direkte til vår bankkonto:
Kontonavn: ROLDA
Kontonummer: 6219.13.48082

Donere trygt online