Det er tusenvis av hunder som lider i gatene når du leser disse ordene. Rumenere adopterer vanligvis ikke fra hjelpesentre fordi de heller kjøper renrasede hunder. Blandingshunder er mer populære på landsbygda, hvor de tilbringer livet lenket fast og ofte får dårlig mat fordi tradisjonen sier at de beskytter eiendommen bedre dersom de ikke har fulle mager.

Det er utallige myter og tradisjoner som burde avgå en naturlig død. Men disse mytene og tradisjonene bringes vidre fra generasjon til generasjon, av mennesker som trenger ny kunnskap.

Fra å respektere dyrs rettigheter til et verdig liv, til å lære mennesker hvordan de skal ta vare på dyrene sine (boforhold, mat, vann) og tilgang på regelmessig veterinærtilsyn – er det mange sider av dyrehold det rumenske samfunnet bør informeres om.

Å velge ut den beste måten å få sendt dette budskapet videre til rumenerne – er den vanskeligste jobben!
Lange diskusjoner med Cathy – et styremedlem hos Humane Society (Dyrebeskyttelsen) i USA – gjorde meg oppmerksom på en kampanje som effektivt kan gjennomføres i Romania for et samfunn villig til å hjelpe gatehundene vi ofte definerer som ‘våre hunder.

Cathy inspirerte meg. Det er nå min tur til å forklare deg hva 1Life betyr og å be om din støtte!

De langsiktige målene for 1Life-programmet er:

  • Å hjelpe lokalbefolkningen til å oppdage gleden ved å adoptere en gatehund versus en renraset hund.
  • Å oppmuntre lokalbefolkningen til å engasjere seg i det økte behovet hjelpesentre som våre har for å finne adoptivfamilier eller midlertidige fosterhjem for våre bergede hunder.
  • Et sekundært mål er å oppmuntre lokalbefolkningen til å adoptere hundene de er midlertidig fosterhjem for.

I 2015 starter vi opp 1Life-Programmet. Lokalt initiativ : 1Life

Hvorfor har vi kalt det 1Life? Svaret er både enkelt og komplisert. For mange hunder som står i fare for å oversvømme hjelpesentrene, er 1Life sjansen for et bedre liv fordi hundene får en mulighet til å oppleve og bli vant til å leve i en hjemmesituasjon.

For mennesker som allerede har adoptert en blandingshund, vil fôr-supplementet vi tilbyr ikke gi dem mindre ansvarsfølelse, men kanskje mer verdsatt og det vil uten tvil være til hjelp økonomisk.

1Life er det virkelig gode livet mange av disse hundene har og vil ha i fremtiden.
Med hjelp fra veterinæren i landsbyen, velger vi oss ut 20 familier som allerede har blandingshunder og som har lav månedsinntekt. Vi tilbyr dem en sekk med 15 kg.

Førsteklasses hundemat som et næringssupplement til deres firbente venner.
Vi trenger din hjelp til å dekke kostnadene ved innkjøp av disse ekstra fõrsekkene.

Vær så snill å noter at hundefôret må betales en måned på forskudd. Vi trenger sponsorer for ett helt år – din donasjon vil derfor bli månedlig.

Hva får du til gjengjeld?

1. Et ROLDA-medlemskort for 2015;
2. Nyhetsbrev i papirformat;
3. En skje i sølvplett med navnet på programmet; ROLDA 1Life – som et minne. Donert av vår lojale (og anonyme) sponsor.
(Merk: du vil kun motta en skje i sølvplett selv om du skulle ønske å sponse mer enn en hund);
4. Et foto av hunden du sponser og maten innkjøpt for din donasjon, sendt til din oppgitte e-post adresse.

Donere 100 norske kroner via SMS: SMS "ROLDA 100"
“ROLDA 100″ til 26 128

200 NOK månedlig – mat til en hund – 1Life-programmet
400 NOK månedlig – mat til to hunder – 1Life-programmet
800 NOK månedlig – mat til fire hunder – 1Life-programmet

 

Du kan gi din gave via

[tab][/fusion_old_tab]

og Bankkonto Norge: 6219.13.48082