Donasjonsopphav 2021

Av alle donasjonene som ble samlet inn i Norge av ROLDA Gatehunder fra Romania i 2021, ble 204000 kr overført til Romania. 50504 kr ble samlet inn via Grasrotandelen, og ble brukt i Norge. Totalt er det 136 mennesker som har bidratt via Grasrotandelen.

Vi er stolte over å kunne fortelle våre givere at for hver eneste norske krone de gir til vårt formål, går 100% av beløpet til våre prosjekter i Romania. De indirekte kostnadene dekkes inn via Grasrotandelen (som iflg. norsk lov må brukes innenfor landets grenser). Når du støtter oss med 1, 100 eller 1000 kroner, er det godt å vite at hele beløpet går til å hjelpe dyr i nød i Romania, og ikke til å dekke lønningskostnader, personalrelaterte kostnader eller dyrt reklamemateriell.

Hvordan våre midler blir brukt her i Romania

I 2021 ble pengene som ble overført fra vår norske bankkonto til ROLDA i Romania brukt på følgende.

Klikk her for å se den siste økonomiske rapporten, som også er sent til Brønnøysundregisteret

Sum overført til Romania 2021

Januar = 55000 ,-
April = 36000,-
Juni = 25000,-
September = 38000,-
December = 50000,-

Totalt = 204000 ,-
Donasjonene (de tradus increased) med 11 prosent sammenlignet med 2020

Økning i antall grasrotgivere, og i totalsum

Donasjoner overført fra Norge til Romania, over de 7 siste år