Vår rolle i ansvarlig utadopsjoner

ROLDA har representanter i Sverige, Sveits og Storbritannia, og de rumenske gatehundene som blir fraktet til disse landene, blir utadoptert herfra, innad i de respektive landene, så fremt de potensielle adoptantene overholde de føringene og reglene vi har satt for adopsjoner. Disse føringene har vi selvsagt satt for å sikre hundenes helse og sikkerhet.

ROLDA utfører såkalte “pre adoption home checks”, hvilket innebærer at vi besøker familien som vil adoptere hund, i deres eget hjem. FØR de får adoptere hund fra oss. Hver enesete adoptant må også undertegne en kontrakt, som bla. sikrer at hundene blir tilbakelevert til ROLDA, dersom noe skulle skje som tilsier at adoptant ikke kan beholde hunden de adopterte, så framt vi ikke finner fosterhjem eller andre alternativer til hunden.

Vi forlanger også biler og videoer av hundene i sine nye hjem. Dette for å sikre at hundene er ved god helse, og får det stellet de trenger.

ROLDA tar ansvar for hver eneste hund vi reddet og adopterer ut, og vi er virkelig forpliktet til å sikre at hver hund får det stellet og den omsorgen den trenger, og har krav på!
Vi tar ansvar for hver eneste hund, fra start til mål!

Fra 2018, og stikk i strid med EECs lovgivning, har det vært forbudt å adoptere utenlandske gatehunder til Norge. ROLDA Gatehunder fra Romania varslet både nlrske myndigheter, og EU kommisjonen om ulovligheten i denne nye loven, men dessverre står penger og makt langt sterkere enn gjeldende lover og regler, i den tiden vi lever i, og de rike nasjonene dikterer slik de selv vil.

Vi var altfor små til å bli hørt, selv om vi hadde helt rettda vi informerte omdeayt det er ulovlig for ett land å innføre lover som denne, på tvers av EECs regelverk. Ingenting har forandret seg siden loven ble innført, og fremdeles er det ulovlig å adoptere gatehunder inn til Norge. Dermed er det, trist nok, ikke lov åadoptere en ROLDAhund, dersom du bor i Norge.

Solveig adopterte i Sverige

Margarida adopterte i Sveits