Vår misjon

  • Redning
  • Shelter
  • Rehabilitere
  • Omplassere

ROLDA er en internasjonal, nonprofit-organisasjon. Vi hjelper mishandlede, neglisjerte, hjemløse dyr, i tillegg til å bidra med økonomisk hjelp og støtte til dyreeiere i de fattigste områdene i Romania, slik at de bedre kan ivareta sine kjæledyr.

De rumenske gatedyrenes historie

Romania er fortsatt ett land u-land, og det er lite velstand å spore her, sammenlignet med land i vesten. Romania sliter fortsatt med å komme seg på beina etter å ha bli lagt i økonomisk ruin under det sovjetiske tyranniet landet levde under, i svært mange år.

I kommunistårene ble folk tvunget til å forlate sine hjem, for så å se sine hus bli revet, til fordel for industribygninger. Folk ble tvunget inn i bitte små leiligheter, eid av staten, og de fikk ikke lov til å ta med sine kjæledyr. Uansett var det ikke plass nok til å ha kjæledyr i de bitte små leilighetene de ble tvunget til å bo i.

Det ble med ett forbudt å eie sine egne leiligheter, da all eiendom ble tatt av staten, og “den store lederen”. Hunder som ble fanget inn fra gata i disse grusomme årene, ble satt i grusomme, offentlige sheltere, for så å bli drept og kroppene deres brukt i skinnprodukter, og til og med i kosmetikk!

De eide dyrene ble heller ikke skånet, og deres liv kunne ende på like tragisk vis. Mange hjemløse dyr hadde på ett tidspunkt en eier. Det var mange grunner til at folk ikke lenger klarte å ta vare på sine kjæledyr, for eksempel sykdom, fattigdom, frykt for strenge bøter dersom de ikke hadde råd til å sterilisere sine kjæledyr, eller arbeidsdyr som ble gamle og ikke lenger kunne jobbe for føden. Dagens situasjon er skapt av menneskene, og årevis uten aktiv handling for å unngå en overpoplulasjons-krise, har ført til nettopp dét.

Etter at kommunistregimet kollapset, fortsatte de effektløse, barbariske og inhumane forsøkene på å kontrollere antallet gatedyr, og antallet eierløse, dumpede dyr har eksplodert som ett resultat. Min generasjon står nå overfor en reell krise, millioner av dyr er overlatt til sin egen skjebne, i en ond, hard og ofte altfor kort gatetilværelse.

ROLDAs målsetning

Vårt store mål, er og en dag oppnå en gatedyrpopulasjon på null. En tilværelse hvor hvert eneste dyr blir chipmerket, og lagt til i det nasjonale chipregisteret, slik at hvert eneste dyr er registret på en eier, i henhold til loven. Selv om det kan ta flere tiår å komme så langt, så vil vi aldri gi opp denne drømmen! Og i mellomtiden så gjør vi absolutt alt vi kan med de ressursene vi har til rådighet, for å forbedre livskvaliteten både for de som dyrene vi har i vår omsorg, og for de som fortsatt lever på gata.

ROLDAs tro

Vi tror menneskeheten har blitt gitt den utrolige gaven å få dele den kloden vi bor på, med fantastiske skapninger som gir ethvert skikkelig menneske en dyp følelse av kjærlighet og undring. Vi mener at menneskeheten har en moralsk forpliktelse til å opptre som naturens og dens skapningers voktere. Rumenske hunder er uskyldige og forsvarsløse, og ønsker kun å finne noen å elske. Vi mener at de deler den samme retten til å leve trygt og lykkelig, som vi mennesker gjør.

ROLDAs policy

ROLDAs policy er består av å redde, shelter, rehabilitere, og omplassere. Når ett dyr ankommer vår team, og deres sår blir stelt, gjennomgår de samtidig en karanteneperiode, hvori de holdes trygge, får nok mat, og hard et så komfortabelt som overhode mulig. Denne prosedyren er nødvendig, både for å beskytte dyrene som kommer inn, og for å beskytte de som allerede bor hos oss.

Så fort karantenetiden er omme, får nyankommerne bli en del av samfunnet i ett av våre to sheltere. Der blir de både fysisk og psykisk rehabilitert, og de får tid til å bli bra av både skader og sykdom. De blir ho soss til ett nytt og godt hjem blir funnet til dem. Av ulike grunnet, kan noen blir hos oss resten av livet, for eksempel dersom de har adferdsproblemer eller ikke er i stand til å reise. ROLDA blir deres hjem, og de flotte ansatte blir deres nye menneskefamilie.

Erklæringer

ROLDAs avlivningspolicy

Absolutt alt vi gjør, gjør vi i henhold til vår moralske overbevisning, og respekt for alt liv. ROLDA avliver kun dyr dersom vår faste veterinær anbefaler det, og kun når livsforlengende behandling ville medføre lidelse for dyret. Der det eksisterer en sjanse for å redde dyrets liv, og gi det en akseptabel livskvalitet videre, uansett hvor liten sjansen er, vil ROLDA gi dyret den behandling det trenger for å få den aller beste muligheten videre. Vi prioriterer aldri penger før dyret, og vi velger aldri enkleste utvei!

Tidligste alder vi steriliserer dyr

ROLDA mener at eide hunder kan steriliseres/kastreres så tidlig som ved 7-8 ukers alder, uten at det påvirker deres fysiske eller sosiale utvikling negativt. Dette fordi en eiet hund ikke utsettes for det samme stresset og de samme farene, som en hund som lever på gata gjør.

I tillegg mener ROLDA at gatehunder ikke bør steriliseres/kastreres før de er 3-4 måneder gamle, fordi en gatevalp er avhengig av (og ikke bør separeres fra) sine voksne flokkmedlemmer før de når denne alderen.

Dyr i forskning, kloning, og testing

ROLDA ønsker avvikling av all bruk av dyr innen testing, forskning og kloning, der slik bruk er skadelig for dyret.

ROLDA motsetter seg bruk av dyr i skoler, samt i eksperimenter, konkurranser, og andre prosjekter som, direkte eller indirekte, påfører dyret skade, stress, smerte og/eller død.

Vi mener at dyrekloning er å misbruke menneskenes makt over dyrene. Og som ved all misbruk av makt, burde også dette forbys ved lov.

ROLDA motsetter seg enhver kloning av dyr i kommersielt bruk, uavhengig av om klonene skal brukes som kjæledyr, eller innen forskning og landbruk. Kloningseksperimenter anser vi som å være på lik linje med all annen dyremishandling.

ROLDAs løfte til våre støttespillere

Vårt arbeid ville være umulig uten den sjenerøse støtten og dyrekjærligheten vi får fra våre kjære støttespillere, rundt om i hele verden! Uten våre støttespillere, ville hundrevis av dyr i vår omsorg (og de flere tusen vi vil hjelpe i framtiden) bli overlatt til sin egen skjebne, uten noen å snu seg til i sin mørkeste stund. Vi vil nok aldri fullt og helt, bli i stand til å forklare dere hvor uendelig høyt vi verdsetter deres kontinuerlige støtte (selv om vi ser det hver dag, i de lykkelige ansiktene til dyrene vi hjelper). Vi kan love dere:

✓ CÅ gjennomføre en årlig gjennomgang av regnskapet vårt, så dere tydelig ser at vi bruker midlene vi samler inn på den mest effektive måten vi klarer.

✓ Å alltid være transparente i vår kommunikasjon med våre følgere og støttespillere, og da det gjelder hvordan vi bruker de midlene vi samler inn.

✓ Å årlig publisere regnskap og budsjett for våre støttespillere.

✓ Å gi våre følgere og støttespillere regelmessige oppdateringer om vårt arbeid, og om de dyrene vi har hjulpet.