ETT BITT ER
ALT SOM SKAL TIL

Kort tid etter at vi reddet Angel, ble hun diagnostisert med Dirofilaria immitis – hjerteorm.

Dessverre døde Angel av sykdommen. Hjerteorm er både en komplisert og en dyr tilstand å behandle, og dette er grunnene til at de færreste dyr som blir smittet med hjerteorm, overlever.

Å forebygge sykdommen er mye rimeligere, og mye mer effektivt enn å behandle. Men dessverre er den tøffe sannheten at de fleste eierløse hunder er svært utsatt for smitte, fordi de ikke får forebyggende behandling mot den fæle sykdommen.

DØD ☹

Dirofilaria immitis, eller hjerteorm, er en alvorlig og potensielt dødelig sykdom hos domestiserte kjæledyr, ville dyr, og mennesker.

Den er forårsaket av én fot lange rundormer, som lever i hjerte, lunger og omkringliggende blodårer, og kan forårsake lungesykdom, hjertefeil og skader på andre organer.

Sykdommen er vanlig i Romania, fordi den enkelt smitter via mygg.

Ett bitt er alt som skal til.

Våre sheltere er omgitt av skog, dyrket mark og elvene Danube og Siret, og dette gjør det til ett yndet område for mygg… området er i tillegg hjem til hundrevis av vill dyr, og løshunder – alle er potensielle bærere av Dilofilaria.

Våre hunder blir behandlet med Heartguard som varer i 6 mnd (vår til høst), som beskytter dem mot hjerteorm. Men fortsatt er det tusenvis av ubehandlede ubehandlede hunder i områdene rundt våre sheltere, og disse løper en høy risiko for å bli smittet.

En donasjon på 420 kroner, kan beskytte 1 hund mot dødelige sykdommer, i hele 6 måneder! (Så lite som 70 kroner beskytter en hund mot hjerteorm, en hel måned!)

Helt siden 2016, har våre forsøk på å behandle alle våre 650 hunder med Heartguard blitt forpurret, grunnet det brå kuttet i finasiell støtte fra Arcelor Mittal Galati.

Deres handling har utsatt våre hunder for risiko, vi står nemlig i fare for å gå tom for mat og medisinsk utstyr, inkludert hjerteormmedisin- og behandling, deres handlinge har gjort at vi nå må kjempe for å klare å holde våre sheltere åpne og i drift.

ROLDA opprettholder den rettslige prosessen mot Archelor Mittal, fordi vi ønsker rettferdighet for hundene!

Den rettslige kampen pågår fortsatt i rettssalen. Fram til denne saken er løst, ber vi dere være så snille og fortsette å hjelpe oss å holde våre hunder trygge, og fri for fatale sykdommer som hjerteorm.

Husk, 420 kroner kan beskytte 1 hund i 6 måneder.