ROLDA kjemper mot dyremishandling

Dessverre fortsetter samfunnet å akseptere og å tolerere dyremishandling gjennom likegyldighet og uvitenhet. På tross av de talløse organisasjonene som kjempe for dyrs rettigheter, er dyremishandling fremdeles et alvorlig problem fordi det er et systematisk problem i mange kulturer.

Industrialisert landbruk, dyreforsøk, krypskyting og jakt er eksempler på dyremishandling, og listen er lang. I Galati er de vanligste formene fysisk mishandling og vanskjøtsel.

Når vi tenker på dyremishandling, tenker vi ofte på fysisk vold utøvd mot dyr. Imidlertid er den vanligste formen for dyremishandling vanskjøtsel. Mange familiedyr tilbringer hele livet i en tilstand av omsorgssvikt, og dør til slutt av dehydrering, feilernæring, ubehandlede sykdommer eller andre tilstander som kunne ha vært unngått. Vanskjøtsel rettferdiggjør ikke dyremishandling, og ROLDA jobber for å forhindre ytterligere mishandling og for at dyremishandlere skal bli straffeforfulgt.

ROLDA organiserer stadig protester og underskriftskampanjer, og krever strengere straffer for dyremishandling. Siden det meste av vanskjøtsel og mishandling av dyr skjer i private hjem, er vi også avhengige av at lokalsamfunnet fordømmer og angir dyremishandlerne, slik at myndighetene kan ta affære.

ROLDA redder mishandlede familiedyr og sørger for at de får nødvendig veterinærbehandling og rehabilitering både fysisk og psykisk. Vi kjemper også for rettighetene til produksjonsdyr og ville dyr holdt i fangenskap, slik at de kan reddes ut ifra steder og situasjoner der de blir utsatt for misbruk.

Mange hunder overlever skadene de blir påført, kommer seg igjen etter traumene de har gjennomlevd, og lever gode liv ved våre sheltere eller i nye for-alltid hjem. Dessverre er det også dyr som har fått uhelbredelige helseplager eller livstruende skader og som bukker under for mishandlingen de har blitt utsatt for.

Hvis mennesker begynte å behandle alle dyr, uansett art, som intelligente skapninger som fortjener kjærlighet og respekt, ville det ikke lenger finnes dyremishandling. Vi har tro på at menneskeheten kan endre måten dyrene behandles på, så ROLDA har startet et sosialt prosjekt som lærer folk hvordan de kan være ansvarlige dyreeiere og hvordan de kan behandle hjemløse dyr med respekt. Vi tilbyr også økonomisk hjelp til fattige dyreeiere slik at de kan betale veterinærutgifter inklusive dyre operasjoner og langsiktig medisinsk behandling slik at deres dyr skal slippe å lide.

Det kreves mer enn ett par dedikerte individer for å kjempe mot dyremishandling internasjonalt, men sammen kan vi lære flere mennesker å ha respekt for dyrene. Vi må snakke de misbrukte og vanskjøttede dyrenes sak. Valgene vi gjør kan utgjøre en stor forskjell – om vi velger å jobbe for å få en slutt på dyremishandling, om flere av oss er villige til å snakke for dem som ikke har noen egen stemme, kan vi lage et samfunn der dyr er verdsatt, respektert og elsket av alle.

Hvordan kan du ta del i ROLDA sin kamp mot dyremishandling?

Signer vår underskriftskampanje mot offentlige sheltere

Hjelp oss med å stoppe mafiaen fra det lokale offentlige shelteret slik at vi kan få stengt ned de møkkete og skammelige hundedødsleirene som er en skamplett på jorden.

Forhindre at hunder lider i varme biler

I ROLDA sin nettbutikk finner du en enkel sak som vil advare deg når innsiden av bilen din er for varm for hunden din.

Ikke snu deg bort, ikke vær likegyldig!

Skriv til oss på rolda@rolda.org eller Whatsapp 0040748903612 om du blir vitne til dyremishandling eller om du finner et mishandlet dyr.

Forgiftet hund

Død hund i Constanta sitt offentlige shelter

Fastlenket valp