ROLDA Gatehunder fra Romania er en del av den verdensomspennende innsatsen som gjøres av andre organisasjoner og internasjonale myndigheter for å stoppe den ulovlige smuglingen av levende dyr i Europa og resten av verden.

FAKTA

Du vet allerede at:

Hvert eneste år blir millioner av dyr fanget og solgt som kjæledyr, lærprodukter, trofeer og reiseminner for turister – eller til ‘medisinsk’ bruk. En skremmende stor del av disse transaksjonene er ulovlige. Hva er konsekvensene?

1. De truer overlevelsen til truede arter; Overbeskatning av truede arter er den nest viktigste årsaken til utryddelse, etter ødeleggelse av naturlige leveområder.
2. ‘CollateralDamage’: Tar livet av andre arter enn dem det hovedsakelig jaktes på.
3. Innføring av invaderende arter gjennom og skape ubalanse i nature.
4. Dyr lider under selve innfangingen, lagring og transport.
5. Det drives avl på dyr under de grusomste forhold og med utilstrekkelig tilsyn.
6. Smittefare for mennesker og andre dyr (zoonose), men også andre veien – dvs. overføring av menneskelige sykdommer til dyr.
7. Sikkerhet: Ville dyr som løver og tigre eller ulvehybrider som holdes i fangenskap er en fare for hele samfunnet.
8. Tilvenning til menneskelig kontakt strider imot ville dyrs natur (Dyr som er tilvendt menneskelig kontakt, kan aldri settes fri igjen fordi det er en stor sjanse for at de vil være til plage for, eller vil utgjøre en direkte fare for mennesker, noe som igjen er farlig for dyrene. Om de har levd for lenge i fangenskap vil de kanskje ikke klare å overleve på egen hånd ute i naturen.)

Ting du kanskje ikke vet om kjæledyr (adopterte hunder) som transporteres innenfor EU/EØS

I Norge ble det i 2012 gjort en studie for å teste gatehunder adoptert fra Øst-Europa av nordmenn. Denne studien viste tilsynelatende at omtrent 50% av disse hundene ikke hadde god nok beskyttelse som følge av rabiesvaksinering, og også hadde problemer med parasitter. Som et direkte resultat av dette, ble all import av hunder fra Romania stanset i juni 2013, men etter at det ble inngått en spesialavtale med Rumenske myndigheter som spesifiserte egne regler for import til Norge, ble det igjen lovlig å importere hunder i begynnelsen av 2014.

I juni 2017 stoppet og forbød Mattilsynet all ikke-kommersiell import – de anså all import som følge av adopsjoner som kommersiell import. Det var kun lov å reise med hunden din dersom du allerede bodde i Norge, eller var en turist på reise til Norge. Om du hadde bodd lenge i utlandet, kunne du ta med deg hunden din/kjæledyrene dine tilbake til Norge. Men du kunne ikke adoptere eller importere og så reise for å hente dem selv.

Mattilsynet forbød import fordi de Norske myndighetene ønsket å stanse adopsjonene/importen av dyr pga. redselen for falske dokumenter og sykdommer. De brukte studien fra 2012 som begrunnelse. Som følge av klager til EFTA og massive protester fra oppdrettere, ble dette forbudet aldri satt ut i live. Mattilsynet sier at de vil fortsette å jobbe mot et forbud av import, men målrettet mot adopsjoner av hjemløse dyr som de mener er en fare for både mennesker og dyr i Norge.
Sverige var nære ved å følge Norges eksempel.

Tyskland ble oversvømt av hjemløse hunder fra Romania. Lastebiler fulle av mer eller mindre friske hunder, med papirene mer eller mindre i orden – alt dette satte Tyske myndigheters tålmodighet på prøve. De Tyske hjelpesentrene ble raskt overfylt av østeuropeiske hunder. Det resulterte I at noen av disse hundene ble ‘losset’ direkte fra lastebilene og ut i parker over hele Tyskland for å gi dem en ‘bedre sjanse’. Syke, uvaksinerte hunder uten papirer ble transportert i samme lastebil som friske hunder.

Om TRACES

Etter at TRACES-systemet ble implementert som den eneste lovlige måten en hund kunne reise innen EU, oppsto det en ny ‘business’ i Romania: Veterinærer som gjør seg rike på å kreve penger av enkeltindivider eller organisasjoner som ikke er autorisert av Veterinærmyndighetene i Romania, og derfor ikke har lov til å inneha et TRACES-nummer. Disse veterinærene tar så mye som 100 Euro per TRACES-dokument/per hund og dette er selvfølgelig ulovlig fordi adgang til TRACES er gratis men krever at visse regler overholdes (f.eks. må et hjelpesenter ha tiltak for sykdomskontroll, være verifisert av ANSVSA osv.)

I oktober 2017 ble den største ulovlige dyretransporten stanset i Tyskland: 7 000 dyr i en overfylt lastebil ble stanset på en motorvei i Bayern.
(Kilde: thelocal.de)

Bruk denne bagasjemerken #Stoppdyresmugling

Stopp ulovlig transport av levende dyr!