ROLDA kjemper mot at ville dyr skal holdes i fangenskap

Mennesker som utnytter dyr for profitt eller til egen vinning på andre måter, mener at menneskeheten har rett til å behandle dyr slik vi ønsker. Utnyttelse av dyr er dyremishandling.

Sirkus, dyrehager, marinparker og lignende utnytter dyr for å underholde et publikum som betaler for å se dyrene opptre. Å se en bjørn danse eller en sel klappe i luffene virker kanskje som en ‘kul’ opplevelse, men dyrene betaler en høy pris – de ofrer sin frihet og livskvalitet. De fleste mennesker er uvitende om brutaliteten dyrene utsettes for når publikum ikke er til stede. De tvinges til å underkaste seg dyrepasserne, holdes i bittesmå bur og nektes normal sosial omgang med andre artsfrender.

Omkring 96% av sirkusdyr tilbringer hele livet i et bur, og ‘trenes’ til å opptre ved hjelp av barbariske redskaper som elektriske drivstaver, pisker, elefantkroker og kjettinger. Noen dyrepassere sulter til og med dyrene for å få bedre resultater av ‘treningen’. Den triste sannheten er at vi menneske fortsetter å ignorere de inhumane sidene ved disse dyreattraksjonene fordi vi tror at dyrepasserne er ansvarlige personer som respekterer og elsker dyr.

Selvfølgelig er det mange av dem som faktisk gjør det, men sannheten er uansett at dyrene ikke hører hjemme i sirkus, dyrehager eller marinparker.

Selv i dyrehager, som ofte får positiv omtale på grunn av sin innsats for bevaring av truede arter, utsettes dyrene for dyremishandling. Mishandlingen kan ha mange ansikter – alt fra sulteforing av dyr til å selge dyr til kjøttindustrien. Og når en krise oppstår, som COVID-19 pandemien, overlates dyrene til seg selv og dør på grunn av ressursmangel siden de ikke ansees som en viktig prioritet i krisetider.

I Romania holdes ulver, slanger, bjørner, aper og løver i ulovlig fangenskap hos privatpersoner, som statussymboler eller som inntektskilde. Den vanligste attraksjonen er gjestgiverier hvor mennesker, vanligvis turister, kan leie rom i en bygning som har et eksotisk dyr i fangenskap i bakgården. Det er også mange steder, ofte drevet ulovlig, der det tilbys å ta bilder sammen med ville dyr som hjort og bjørn.

Disse attraksjonene som utnytter ville dyr i fangenskap er en del av villdyrturismen. Villdyrturismen utnytter ville dyr fra de fødes til de enten avlives eller dumpes fordi de ikke lenger ansees som ‘verdifulle’ av eierne sine. Disse dyrene lever i lidelse påført dem av deres eiere som bruker inhumane treningsmetoder for å lære dem å opptre for turister.

På same måte som ulovlig handel med ville dyr, kan villdyrturismen bare opphøre om det ikke lenger er noe marked for å se ville dyr opptre. ROLDA tar til orde for å stenge disse turistattraksjonene og for at dyrene som lever i fangenskap skal omplasseres. Vi har startet en underskriftskampanje som oppfordrer ANSVSA og Garda de Mediu (det nasjonale miljøvernpolitiet) sine inspektører til å stenge alle ulovlige attraksjoner med ville dyr over hele Romania umiddelbart.

Slik kan du hjelpe ROLDA med å kjempe mot ulovlig transport av levende dyr

Signer vår underskriftskampanje

Gi en stemme til tusenvis av dyr som holdes i fangenskap for å underholde turister

Støtt ansvarlig turisme

Boikott turistattraksjoner som utnytter dyr! Måten du velger å leve ditt liv på, speiler dine etiske verdier, og dine valg hver eneste dag kan hjelpe dyr som lider på grunn av menneskers forsømmelse og grådighet.

Buret hvor en bjørn ble holdt fanget, i landsbyen Fantanele, i Arad kommune.

Bjørnen som ble holdt fanget i landsbyen Fantanele, i Arad kommune