AdopsjonInfo

Dette er endret fra 1. juli 2018:

Hvis du kommer reisende med en tidligere gatehund til Norge, må du kunne dokumentere at hunden har vært i ditt eie og under din kontroll i over 6 måneder før innreise til Norge.

Gatehunder regnes ikke lenger som handelsdyr, og du kan derfor ikke bruke regelverket for kommersiell import for å hente gatehunder i utlandet.
I praksis betyr dette at det ikke lenger er mulig å hente gatehunder fra utlandet.

IKKE-KOMMERSIELL IMPORT betyr at man må hente sin egen hund i Romania, hunden må være en del av eiers reise. Man betaler da selv for reise og opphold, i tillegg må man betale for hundens reise, ca kr 550,-1.000. -Henter man egen hund og har vært ute av landet i minst 24 t, betaler man ikke 25% mva på hundens verdi, da verdien er under kr 6.000,-
Det er ikke tollavgift på hund innført til Norge.

Ved KOMMERSIELL IMPORT kan hunden reise med ledsager eller den kan reise alene i lasterommet, cargo.

ROLDA er godkjent for kommersiell eksport og er registrert i TRACES, EU-systemet som omfatter eksport og import av blant annet levende dyr. Ved kommersiell import er det strengere krav til å dokumentere hunden helsestatus, og organisasjonen må blant annet være underlagt kontroll av rumenske veterinærmyndigheter. Med hunden følger veterinær sertifikat i tillegg til EU-pass.

Ca NOK 4.000-5.000,- for hund som reiser alene i lasterommet. I tillegg må du ved kommersiell import betale 25% mva av hundens verdi, som da omfatter reisekostnad og adopsjonsavgift, reisebur, samt kostnad for blodprøver og titertest etter rabiesvaksine.

KOMMERSIELL IMPORT OG LEDSAGER
Det er en fordel hvis en person henter sin egen og andres hund.Da kan reisekostnader og opphold deles av de som adopterer. Man slipper kostnad for hund alene i lasterom, og betaler kun for hundens reise med ledsager, pris er avhengig av flyselskap, men ca kr 550,- – 1.100,- Med ledsager må man også betale 25% mva av hundens verdi, som forklart i punktet over.

KOSTNADER NÅR DU ADOPTERER, GJELDER FOR ALLE 3 ALTERNATIV
Obligatorisk og i henhold til dagens importkrav er; EU pass for hund, chip, rabiesvaksine og behandling mot revens dvergbendelorm. ROLDA sender ikke hunder til Norge uten at hundene er testet for en rekke sykdommer, avføringsprøver, grunnvaksine mot valpesyke, parvovirus, hepatitt, parainfluenza, rabies, leptospirose, og parasittbehandling mot flått, lus og lopper. Dette er ikke importkrav, men ROLDA følger anbefalte råd fra veterinærmyndighetene. Ovennevnte inngår i adopsjonsavgiften. Godkjent reisebur og reisekostnader kommer i tillegg.

Man kan donere til Roldas “helseprosjekt” som sikrer hundenes helse ved stikkprøver ifm vaksinasjon og sykdommer overført fra flått og mygg.
I tillegg anbefaler Veterinærinstituttet å sende inn en blodprøve for måling av antistoffer etter rabiesvaksine, dette koster 45 euro, ca kr 450,- pluss transportkostnad til Bukarest.