Vår rolle for dyrevelferden i Romania

ROLDA fokuserer på redning, rehabilitering, og adopsjon av gatehunder fra Galati i Romania. De fleste av hundene vi redder inn, har hatt skader eller sykdommer, ofte på grunn av sult, nerglisjering og/eller mishandling. Vi gir alle hundene vi redder inn den beste næringen og det beste medisinske steller, slik at vi kan sikre at de kommer seg på beina på en sunn måte, og at de små vokser riktig videre inn i voksenlivet.

Våre ansatte og våre frivillige jobber kontinuerlig med hundene, for å hjelpe de å komme over de fysiske og de psykiske traumene livet på gaten uunngåelig har gitt dem.

Så fort vi anser hunden for tilstrekkelig restituert for ett liv som kjæledyr, finner vi nye, gode og trygge hjem til dem. Fordi ROLDAs sheltere driftes etter ”no kill” – prinsippet, og altså aldri avliver en frisk hund, blir de hundene vi ikke klarer å adoptere ut, boende hos oss resten av livet. Avlivning er kun en utvei, dersom vår veterinær anbefaler det, fordi hundene ikke har noen mulighet til å leve ett smertefritt liv!

ROLDA er ett humant alternativ til de innhumane offentlige shelterne, som er kjent for sitt notoriske misbruk av hundene de ”redder inn”. ROLDA har alltid i fortiden, og vil for all framtid, protestere mot de offentlige shelterne i Romania! Vi vil fortsett å sloss for deres nedleggelse, eller at det i det minste en lovendring som sikrer at disse hundene får en human behandling!