ROLDA kjemper mot ulovlig transport av levende dyr

Ulovlig handel med dyr er en milliardindustri som bare eksisterer fordi det finnes et marked. Om ingen ønsket å kjøpe disse dyrene – for å spise dem, bruke dem som medisin, trofeer, lage klær av skinnet eller pelsen dere osv. ville heller ingen gidde å smugle dem over landegrensene.

Ulovlig handel med dyr skjer over alt, og involverer mange mennesker. Dyrene utsettes for grusomme prøvelser som fostrer redsel, fortvilelse, smerte og traumatisering. Mange av dem dør lenge før de kommer frem til bestemmelsesstedet.

En viktig drivkraft bak handelen med ville dyr, er ønsket om å eie eksotiske dyr som tigre, alligatorer, bjørner, aper og ørner. Disse dyrene fjernes fra sine familier – vanligvis når de er nyfødte – og tas ut av sine naturlige leveområder for å flyttes til omgivelser de ikke er vant med. Denne overgangen kan være kritisk, til og med livstruende for dyret. Når noen av disse dyrene blir handelsvarer ment for bruk i eksotiske retter, betyr det ikke lenger noe om de lever eller dør – og behandlingen de utsettes for bærer preg av dette.

En annen gren av den ulovlige handelen med ville dyr, er tradisjonell kinesisk medisin. En tradisjon som har røtter tilbake til det tredje århundre f.Kr. Denne praksisen har bidratt til å bringe noen dyrearter helt til randen av utryddelse. På tross av alle fremskritt innen moderne medisin, forblir tradisjonell kinesisk medisin populær selv om effekten av disse tradisjonelle kurene er sterkt omstridt. Horn fra nesehorn, tigerknokler og bjørnegalle er de vanligste ingrediensene, og disse dyrene er derfor mest utsatt for ulovlig handel og jakt.

I årenes løp har mange land gjort grep for å kjempe mot den ulovlige handelen med ville dyr, men denne businessen lever i beste velgående mens flere og flere dyrearter blir kritisk truet eller står på randen av utryddelse. Handelen med ville dyr vil bare forsvinne når det ikke lenger er et marked for kjøp og salg av disse dyrene!

Selv om ROLDA sitt hovedfokus er å redde hjemløse dyr i Galati, er vi også aktivt involvert i å jobbe for å få slutt på den ulovlige handelen med ville dyr i vårt eget land og på verdensbasis. Vi støtter og promoterer dyrevernaktivister og organisasjoner som kjemper for å få en slutt på denne grusomme handelen.

Vi forsøker å involvere våre støttespillere gjennom underskriftskampanjer og holdningsskapende kampanjer, og vi oppmuntrer dem til å bidra til å spre kunnskap om ulovlig handel med dyr for å sikre at det blir et tema i deres eget lokalsamfunn. ROLDA erkjenner at dette er et globalt problem som trenger en global løsning, og vi vil gjøre vårt på alle måter vi kan.

Slik kan du hjelpe ROLDA med å kjempe mot ulovlig transport av levende dyr

Ikke kjøp eksotiske dyr

Ikke kjøp produkter laget av kroppsdeler fra eksotiske dyr

Bruk #StopAnimalSmuggling på relevante innnlegg i dine sosiale medier.

Vis at du bryr deg!

Bruk denne baggasjelappen som du kan kjøpe i ROLDA sin nettbutikk.

Hver eneste lille detalj i hvordan vi lever våre daglige liv kan hjelpe til med å gjøre ulovlig transport av levende dyr en saga blott!