Det bor, 3.4 millioner eldre mennesker Romania, og mange av dem føler seg ensomme og deprimerte. Og på sammen måte som de ca. 2.5 millioner gatehunder landet, lider de i stillhet.

Slike skremmende tall gjør at en kan tenke at problemet er umulig å løse, man kan lett gi opp, og parkere tanken lengst bakerst i hjernen, så man slipper å tenke mer på det.

ROLDA nekter å gi opp For selv de lengste reiser starter med det første steget, og vi vil aldri gi opp jobben med å bringe disse tallene ned til 0!

Og en studie viser at 45% av dem (altsp 1.5 million eldre mennesker) føler seg ensomme, deprimerte og ubrukelige. De er enten ensomme, forlatte av sine familier, eller familien bor langt unna, og har overlatt de eldre til seg selv, i en travel hverdag. En del av de eldre har barn som jobber og bor i utlandet.

Det fines 130 (bade offentlige og private) eldrehjem I Romania.

Mer enn 4000 mennesker befinner seg på ventelister for en plass ved ett eldrehjem.

ROLDA-teamet håper å få sammen ensomme hunder og folk som har lite igjen å håpe på. En frisk hund er det perfekte kjæledyr for de eldre, da de reduserer ensomhet og apati, ved å tilby ubetinget kjærlighet, energi og hengivenhet.

ROLDAs aller første besøk ved det største, lokale eldrehjemmet, skjedde 1. Desember 2018, på Romanias nasjonaldag. Tarot ble med oss på dette aller første besøket.

Sommeren 2019 besøkte vi de eldre igjen, denne gang I følge med hundene Dona og Dan. En gruppe msveitsiske frivillige ble med oss på besøket.

Før COVID-restriksjoner, ledsaget av noen få ROLDA-hunder, besøkte vi et lokalt aldershjem hvor rundt 100 eldre fikk besøk av og kose med hundene, i en time eller to. I fremtiden håper vi å fortsette disse besøkene i vårt Pawzup-senter, hvor vi vil gi assistert terapi for besøkende som vil samhandle med ulike dyr, for eksempel hunder, katter, esler og kyllinger.

Vi ønsker først og fremst å henvende oss til eldre uten familie, ingen barn og ingen inntekt, for å hjelpe dem med å sørge for kjæledyrene sine. Mange eldre velger å adoptere eller redde en løshund eller gatekatt, fordi de liker selskapet deres. De har oppdaget enkelheten i et lykkelig liv, i selskap med sine kjæledyr. På en måte har mennesket og dyret reddet hverandre.

Dette er fordelene ved å ha ett kjæledyr i sitt liv

Redusering av antall hjerteinfarkt

Redusert risiko for generell hjertesykdom

Lavere stressnivå

Enkelte dyr kan “lukte” seg fram til sykdom

ROLDA verdsetter denne interaksjonen med våre eldre, og vi anser den som like viktig som jobben vi gjør for dyrene i vårt nærområde. Ensomhet er ett like stort samfunnsproblem som dyremishandling er, og ROLDA eksisterer for å takle begge problemene: vi jobber for å være en god samfunnsaktør, både for dyr og mennesker, og vi er unikt utrustet til å dele gleden over hundene med de eldre i vårt samfunn. Vi vil gjerne glede de eldre, som ikke lenger kan ha kjæledyr selv.

ROLDA respekterer selvsagt de eldres rett til privatliv, og vi publiserer ikke bilder eller videoer uten samtykke. Men våre sponsorer vil motta e-mail-oppdateringer med bilder tatt av våre hunder, og de eldre de besøker, der vi får de eldres tillatelse til å dele.

Mange eldre innbyggere i vårt område, lever i den ytterste fattigdom. Flere av de har ingen familie. Stadig flere eldre foretrekker å ekskludere seg selv fra sosiale aktiviteter og isolerer seg i stede, rett og slett fordi de ofte blir dømt og latterliggjort av resten av samfunnet.

“Når vi besøkte eldrehjemmet den første gangen, var det i visshet om at vi ville komme tilbake. Og vi håpet å kunne gjøre disse besøkene til en tradisjon, for å glede både ensomme eldre, og ensomme hunder. Jeg vet du skulle ønske du kunne bli med, at du kunne se disse øyeblikkene av genuin og overveldende glede, med egne øyne.
Dessverre hadde noen av de eldre som vi traff ved det første besøket, falt fra da vi kom tilbake ett halvt år senere, noe som tjener som en lekse for oss alle: lev livet mens du har det, og gjør ditt beste for å gjøre verden litt bedre, mens du ennå kan.”

(Marian, frivillig ved ROLDA shelter)

Gå lengre enn noen gjort før oss

En av ROLDAs største drømmer, er å etablere ett terapisenter (som en del av vårt PawzUp-prosjekt), som kan utgjøre ett sted dyra vi redder, kan sosialiseres med de mest neglisjert og isolerte menneskene i vårt samfunn, så vi kan gi selskap og glede til de eldre, som ofte har mistet sine nærmeste.

Vi er så heldige at flere av våre støttespillere har nevnt oss i sine testamenter, noe som har satt oss i stand til å utgjøre en varig, positiv endring i verden. Hvilken arv er vel bedre enn å være en som redder dyr inn i evigheten?

ROLDA ønsker å utvide vår jobb internasjonalt, slik at vi kan bli en godkjent arvemottaker i enda flere land, enn vi er pr. i dag. Lær mer om hvordan du inkluderer ROLDA i ditt testamente.

Hjelpfulle Ressurser

I boka ”Healing powers of pets”, forteller forfatteren, Dr. Marty Becker at han mener hunder har en bemerkelsesverdig påvirkning på menneskers lykke, og livslengde. Og spesielt for de eldre, er fordelene signifikante:

De eldre vil føle de har en rolle, en mening med livet, nemlig å ta seg av noen som er avhengige av dem.

De eldre vil få rent medisinske fordeler ved å ha kjæledyr rundt seg.

De eldre slutter å føle seg isolerte – de vil bli mer sosiale med hverandre, og med de ansatte ved hjemmet de bor på.