Arbeidet vårt i antall

10000 HUNDER

Lagret siden prosjektet startet

650 HUNDER

Representere krisesenterets fulle kapasitet

85%

Fra alle hunder kan fangsten tas i bruk

Det største shelteret vårt ligger utenfor Galati, som er den femte største byen i Romania. Tomten shelteret ligger på, måler 15 000m2, og ble kjøpe sommeren 2016, av penger donert oss av en Britisk støttespiller.

I 2004 ble ROLDA varslet om at ett hundretalls løshunder hadde blitt forgiftet, drept, og dumpet i elven Danube. Hundene hadde fram til da, hatt tilhold på den lokale stålfabrikken, som var eid av Indisk-britiske milliardæren  Lakshmi Mittal. ROLDA startet øyeblikkelig en demonstrasjon, samt en underskriftkampanje mot stålfabrikken og dens eier.

Våren 2007 ble ROLDAs leder, Dana Costin, kontaktet av representanter fra stålfabrikken, for å diskutere den enorme mengden løshunder på fabrikktomta. Det viste seg nemlig at hundene migrerte fra Galati, og inn på stålfabrikkens område, noe som påvirket både produksjonen og lagringen av stålet. Etter flere måneders forhandlinger, lyktes endelig ROLDA i å overbevise stålfabrikkens ledelse om å forkaste de barbariske metodene med forgiftning og massedrap av løshundene, samt å investere i humane løsninger for å redusere antallet løshunder på tomta.

Da ROLDA ble kontaktet, for å komme på en plan for å samle sammen og hjelpe gatehundene på stålfabrikkens tomt, visste vi at disse hundene kun hadde èn sjanse. Om vi feilet, ville hundene bli drept på de mest barbariske vis, slik de hadde blitt tidligere.

ROLDA ingikk en avtale om å bygge et shelter for hundene fanget inn på stålfabrikktomta, på vår egen tomt. Dette var nemlig det eneste alternativet de hadde for å få beholde livet, og få en ny sjanse. Dette gav oss tid og mulighet til å mate, medisinere og å ta hånd om dem på ett forsvalig vis, samt til å forberede dem på ett liv som noens kjæledyr.

De fleste hundene på fabrikktomta, var født og oppvokst på gata, de var forvillet, og trengte derfor lang tid på rehabiliteringen, rett og slett fordi de var redde for mennesker og traumatiserte av tidligere opplevelser. Mange av de hadde rett og slett problemer med å tilvenne seg ett liv i fangenskap. Alle disse lett forutsigbare problemene, som kom på toppen av det faktum at stålfabrikken stilte strenge krav til effektivitet og framdrift, gjorde at ingen andre organisasjoner eller foreninger, ville påta seg ansvaret for å fange inn og temme hundene.

Det ble rett og slett redning i for stor skala for alle organisasjoner…alle, bortsett fra ROLDA. Der alle andre sa nei, sa ROLDA ja, og tok hundenes parti!

Til tross for at det store shelteret vårt ikke er ideelt som ett oppholdssted for hunder, og til tross for at shelteret vekket blandede følelser hos en del av våre tidligere frivillige, vet vi at avgjørelsen var riktig. Og dette får vi bekreftet hver gang vi tenker på eller ser bilder av, alle de hundene vi har reddet, og omplassert til gode, nye hjem over hele Europa! Disse hundene gjør alt stresset, all kritikken, og alt arbeidet under ekstreme forhold, verdt det!

Det store shelteret består av 2 rader hundehus, på rekke foran hverandre. Totalt er det 12 paddocker (120 hundehus). Hvert hundehus er på 18m2 (3*6 meter), og kan huse opptil 6 hunder (avhengig av deres størrelse.) Shelteret ble autorisert av “The national Veterinary Authority (ANSVSA) i 2012, og ble samme år inkludert i TRACES-systemet.

De første hundene flyttet inn i den første ferdigstilte paddocken, høsten 2007. I 2012 ble bygningen som i fremtiden skal huset vår egen veterinær, ferdigstilt. Samme år ble også luftegård for 2 av paddockene ferdigstilt. Flere luftegårder vil bli bygget, etterhvert som vi får samlet inn nok penger til det.

Opp igjennom årene har ROLDA også kjøpt mer tomt, på de sidene av shelteret hvor vi kan utvide. Vi plantet også mange acaciatrær på rekke og rad, da disse er en effektiv barriere mot snøstormene som herjer i området, hver vinter.

Mellom November 2007, og Januar 2016, har ROLDA redusert antallet gathunder på stålfabrkkens tomt med ca.9000 individer. Ifølge fabrikkens egne tall, var det estimert 10 000 hunder der da vi startet vårt samarbeid med dem, og vi klarte å få det estimerte tallet ned til 1000 individer på disse årene! Alle hundene vi har reddet, har selvsagt fått livreddende behandling, mat og rehabilitering.

I tillegg har de blitt kastrert, og blitt chippet. Flere av hundene har fått nye hjem, det bor nå ROLDAhunder over nesten hele verden. Dette er en enorm jobb, tomtens størrelse tatt i betraktning, den er nemlig ca 30 ganger større enn Vatikanstaten (som er det minste, selvstendige lander i verden.)

Vår første kontrakt med stålfabrikken inkluderte at fabrikken skulle sørge for grunnleggende ting, så som tilknytning til offentlig vann og strøm, men dessverre kom dette aldri på plass, da fabrikken stadig hadde påskudd for å utsette det planlagte arbeidet. I tillegg til dette, ble det også stadige utsettelser i den planlagte byggingen av de resterende løpegårdene til hundene. Etter å ha sendt svært mange varslet om dette til fabrikken, kontaktet ROLDA fabrikkens hovedkvarter i London, beskrev situasjonen, og ba de om hjelp. Snart etter ble en ny kontrakt utarbeidet, og signert av begge parter. Denne kontrakten inkluderte en investeringsplan, som også innbefattet tilknytning til offentlig strøm.

Dessverre sviktet stålfabrikkens nye ledelse, og overholdt ikke kontrakten de hadde med oss. De gikk til og med til det skritt å bruke ulovlige og uetiske metoder for å forhindre ROLDA i å holde dem ansvarlige for kontraktsbrudd!

I Februar 2016 gikk de agressivt til vekr, da de brøt vårt kontrakt tvert, og de etterlot seg dermed ett shelter som fortsatt ikke var tilknyttet offentlig kloakk og avløp, og enda værre: de nektet også å betale for desiste 200 hundene ROLDA hadde reddet inn fra stålfabrikkens tomt!

De estimerte 1000 gjenværende hundene på stalfabrikktomta, ble etterlatt til sin egen skjebne: de sulter og fryser, de får ingen veterinærhjelp, de er fulle av flått, uvaksinerte, og de er dermed også vandrende kilder til smitte av alvorlige sykdommer, for andre hunder og for de ansatte og besøkende på fabrikken.

ROLDA bestemte seg for å anmelde fabrikken, til tross for at firmaet er både stort og internasjonalt, med svært dype lommer. Vi leverte 2 anmeldelser mot firmaet. èn som gikk på kontraktsbruddet, og èn som gikk på de 200 hundene firmaet nektet å betale for. Den første saken vant ROLDA i 2019,  etter 3 år i rettssystemet. Saken gikk helt til høyesterett i Bukurest. Den andre saken er fortsatt under behandling.

ROLDA opprettet også en underskriftskampanje, som vi ber dyrevernere fra hele verden signere. I denne underskriftskampanjen ber vi vennlig Lakshmi Mittal – en av verdens rikeste menn – om å matehundene som ROLDA reddet fra tomta hans, i 2016!

Du kan hjelpe ROLDAhundene fra dette shelteret:

Donér oss en liten gave, så vi kan ta hånd om hundene i shelteret vårt

Sponse en hund (spesielt seniorhunder trenger sponsorer, da de høyst sannsynlig vil bli boende hos oss resten av livet)

Donér oss materialer og produkter som vi trenger, slik som skåler, mat eller tepper:
16 Feroviarilor Street
Bl. C2 , ap. 18
800563 Galati
Romania

Signer underskriftskampanjen som oppfordrer mangemillilardæren om å ta ansvar for hundene han forpliktet seg til å hjelpe!