Om ROLDA Gatehunder fra Romania

 

ROLDA Gatehunder fra Romania ble registrert I Brønnøysundregistrene I 2012. Org. Nr: 998 398 495. Gatehunder fra Romania støtter ROLDA, en internasjonal veldedig organisasjon som med stor ansvarsfølelse effektivt og humant hjelper hjemløse og mishandlede dyr I Romania.

Møt vårt team

DANA

HEGE

MATILDE

HEIDI

MERETHE

ROLDAs Milepæler

VÅRT ARBEIDE

Med alt fra daglig drift av hjelpesentre for hunder, til organisering av steriliserings- og opplæringskampanjer, tilbyr ROLDA humane alternativer for å håndtere den store mengden hjemløse dyr i Romania. Vi oppmuntrer aktivt alle vi hjelper og jobber sammen med til å finne ansvarlige, humane og bærekraftige løsninger på problemer som berører våre pelskledde venner.

PROSJEKTER

ROLDA, vår dedikerte stab og internasjonale følgere jobber for tiden på mange fronter. Vi jobber utrøttelig I dag, for å få det bedre i morgen! Det skylder vi våre stemmeløse venner dyrene, oss selv, våre barn og den dyrebare, men miljøtruede planeten vi alle deler.

SOSIALE KAMPANJER

ROLDA server en av de fattigste regionene i Romania, hvor vi hjelper fattige dyreeiere i deres eget lokalsamfunn. Ved å tilby livsviktig dyrefôr, sterilisering og gratis veterinærtjenester, hjelper vi familier med å kunne beholde sine kjæledyr. Uten ROLDA sin støtte, blir dyrene deres ofte beslaglagt og avlivet av myndighetene.

Visjon

ROLDA jobber utrettelig for å være med på å skape en verden helt fri for hjemløse og uønskede dyr som lider grusomme skjebner på gaten. En verden hvor hver eneste hund og katt har muligheten til å knytte sterke, livslange bånd med sin menneskevenn. En verden hvor ville dyr hverken utnyttes, mishandles eller får sine naturlige habitater ødelagt. ROLDA tror at vår jord i fremtiden må være en sunn og frisk planet, og en planet der alle mennesker og alle dyr lever sammen i harmoni.

ROLDAS ansvarsløfte

ROLDA jobber for at filantropi/veldedighet skal oppnå respekt og tillit i befolkningen, når de støtter en sak som ligger dem hjertet nær. Både nåværende og fremtidige bidragsytere må ha full tillit til de veldedige foretakene, og til prosjektene de ber om støtte til. Vi erklærer at alle våre bidragsytere har disse rettighetene!

“Å redde dyr er hjerteskjærende arbeid. Vi har kommet langt, men det er fremdeles altfor mange hjemløse hunder og katter i samfunnet vårt. Siden 2002har ROLDA hjulpet nesten 20 000 dyr, noen sammen med sine menneskelige følgesvenner, og dessverre veldig mange som ikke har noen. Vår innsats har gjort en stor forskjell for de uønskede og hjemløse dyrene, og har gjort det mulig for oss å finne nye hjem til mange hunder ved våre hjelpesentre og å hjelpe fattige mennesker med å skaffe mat og veterinærhjelp til sine kjæledyr og gårdsdyr.

Uten ROLDA – vår dedikerte stab, frivillige og internasjonale støttespillere, ville disse dyrene ha lidd en langsom, smertefull død i våre gater, og på gressmarkene i vårt samfunn. ROLDA gjør daglig en stor innsats for hundrevis av dyr. Kan du gjøre en liten innsats for en sjel i nød? Hver eneste en av oss kan gi håp, og kan bidra til en mer barmhjertig verden.”

DANA COSTIN
grunnlegger av ROLDA

ØKONOMISK RAPPORT

Donasjonene som overføres til vår Rumenske bankkonto ER INKULDERT i vår økonomiske rapport som publiseres av ROLDA Romania i juli hvert år, for det foregående året.