Utdannelse er nøkkelen til å ende dyrs lidelse, over hele kloden

ROLDA har slitt med å promoter god dyrevelferd i vårt dekningsområde, i flere år.

Fordi rumenere har vidt forskjellige trossystemer, tradisjoner, religioner og kulturer, er det å skulle lære de om god dyrevelferd, en real utfordring!

Heldigvis, så er temaet dyrevelferd ett emosjonelt tema, som kan motivere folk til handling. Men, de må først være villige til å lytte!

Enkelte har forpliktet seg til å hjelpe. Andre er ikke interessert i vårt dyrevelferdsprogram i det hele tatt. ROLDA respekterer deres avgjørelse i så måte, så lenge de ikke skader dyr. En effektiv utdanningkampanje sikter seg inn på de uutforskede potensialer som ligger i små, sammenknyttede lokalsamfunn.  Vårt mål er å oppmuntre folk til å lære om måter de kan hjelpe dyrene i sine nærmiljø.

Hvorfor er dyrevelferds programmer så viktige?

Én av grunnene til at antallet gatehunder i Romania fortsetter å stige, er innbyggernes ignoranse hva dyrevelferd angår. Folk dumper uønskede hunder og katter på gata, hvor de selvsagt ender med å sette enda flere uønskede hunder til verden.

For enkelte så er det like enkelt å kaste kattunger, som det er å kaste søppel.

Ved å utdanne folk om dyrevelferd, vil vi på sikt få færre dumpede dyr, og på den måten vil det bli enklere å kunne redusere antallet gatehunder.

Det er også viktig å huske på at mennesker som skader dyr, også vil ha en lavere terskel for å skade andre mennesker…

Barn som bor i voldelige familier, eller barn som bevitner vold mot dyr, er mye mer utsatte for selv å bli mishandlere, da de blir eldre.

Barna er framtiden. Det er vår jobb å lære dem om medfølelse, empati, og respekt, slik at vi sørger for at samfunnet vi bygger, og innbyggerne vi oppdrar, er snillere og mer omsorgsfulle, enn det vi er i dag. Dette gjelder ikke bare mot dyra, men mot hverandre, og mot alle livsformer som vi deler planeten vår med.

Hvordan gjør ROLDA dette?

Vi besøker skoler, møter de unge, vi oppfordrer lokale barn, ungdom og voksne til å delta som frivillige, eller til å vise interesse for vårt digitale arbeide. Det å opparbeide seg støtte for våre prosjekter i lokalsamfunnet, samt oppfordre de fattigste innbyggerne til å følge de dyre, og ofte kompliserte, offentlige reglene rundt husdyrhold, er en forutsetning for suksess.

Folk burde slett ikke bli separert fra sine kjøledyr grunnet streng lovgivning, og dyre registreringsavgifter. Medfølelse, omsorg og støtte fra lokalsamfunnet er fundamentalt for å oppnå suksess i våre anstrengelser for å ivareta dyrene på beste mulige måte.

Opplæring av barn

ROLDA avholder forskjellige, kreative konkurranser for de lokale barna, for å hjelpe dem til å en gang I framtiden, bli ansvarlige dyreeiere.

Vi har opplevd at barn har bedt oss om hjelp til å kastrere familiens kjæledyret, fordi de har forstått viktigheten av sterilisering/kastrering, og de slett ikke ønsker å se kjæledyret bli forlatt, eller avlivet!

I Romania krever loven at alle kjæledyr blir kastrert/sterilisert, chippet og registrert. Om man ikke følger denne loven, risikerer man bøter på mellom 1000 og 2200 euro. De fleste kjæledyrseiere har ikke råd til gjøre alt det loven krever, dermed dumper de heller dyret, for å slippe å bli bøtelagt.
Alle de barna som spør oss om hjelp, vil selvsagt få det!

Opplæring av de eldre

Svært mange av de eldre I vårt område, lever I den ytterste fattigdom. En del har ingen familie. Mange eldre foretrekker å ekskludere seg selv fra sosiale sammenkomster, og isolerer seg, rett og slett fordi de blir både mobbet og latterliggjort av de øvrige innbyggerne i området.

En av ROLDAs opplæringskampanjer adresserer de eldre som ikke har familie, de barnløse og fattige, som ikke har råd til ta godt vare på sine kjæledyr.

En del eldre har valgt å adoptere eller redde inn en gatehund eller gatekatt, fordi de trenger litt selskap. De har oppdaget hvor enkelt det er å bli elsket av ett kjæledyr. På sett og vis kan du si at de har reddet hverandre.

Helligdagskampanje

I ROLDAs julekampanje ”Gleden ved å gi. Delingens mirakel”, deler vi ut kurver fulle av mat til de eldre ved det lokale eldrehjemmet, og til de eldre i de fattigste familiene i vårt dekningsområde. I kurven er det selvsagt også mat til de eldres kjæledyr.

Opplæring av hele lokalsamfunnet

Kampanjen vi kaller “Snakk Totos språk”, retter seg primært mot barna, og lærer de om hundens kroppsspråk, så de bedre kan forstå gatehundenes språk, og unngå misforståelser., som potensielt kan føre til farlige situasjoner.

Grunnleggende opplæring

Mennesker hjelper dyr

● ROLDA jobber med å kartlegge og gi støtte (i form av donerte varer) til trengende som hjelper de hjemløse gatedyrene. Vi retter oss spesielt mot de barna som ikke har tilgang til videre utdanning. Dette gjør vi, fordi vi synes at enhver positiv handling bør belønnes av samfunnet, fordi barna er vår framtid, inkludert de framtidige stemmene til de hjemløse dyrene i Romania.

● ROLDAs kampanje, “Mirakeldeling” vil utvides til å også gjelde den voksne delen av vårt lokalområde, i bla. jule og påskehøytiden.

● Internasjonale frivillige taler for #roldadogs når de kommer tilbake til hjemlandet. SE TESTIMONIALER!

Vi håper å også, om ikke lenge, kunne opprette ”Hundenes museum”, ett museum som vil hedre båndet mellom hund og menneske.

Dyr hjelper mennesker

● Vi håper og snarlig kunne åpne en terapidel av vårt “PawsUp” (“Labbene I været”) prosjekt. Dette vil bli ett sted der de eldre som ikke har egen familie, og dårlig økonomi, kan tilbringe tid med nøye utvalgte kjæledyr.

● Vi vil på sikt også organisere “åpne dører” på sommertid, så de lokale seniorene kan besøke vårt “PawsUp”-senter. LES MER OM PAWZUP SENTRUM!

Sosialt ansvar

● Vi må øke adopsjonsraten.

● Vi må fortsette samarbeidet med videregående skoler i Galatiområdet.

● Vi må igangsette “Speak Toto language”(“Snakk Totos språk”)”, så vi hjelpe folk å få en bedre forståelse av gatehundenes språk.