Hvorfor er dyrevelferds- programmer så viktige?

Én av grunnene til at antallet gatehunder i Romania fortsetter å stige, er innbyggernes ignoranse hva dyrevelferd angår. Folk dumper uønskede hunder og katter på gata, hvor de selvsagt ender med å sette enda flere uønskede hunder til verden.

For enkelte så er det like enkelt å kaste kattunger, som det er å kaste søppel.

Ved å utdanne folk om dyrevelferd, vil vi på sikt få færre dumpede dyr, og på den måten vil det bli enklere å kunne redusere antallet gatehunder. Det er også viktig å huske på at mennesker som skader dyr, også vil ha en lavere terskel for å skade andre mennesker… Barn som bor i voldelige familier, eller barn som bevitner vold mot dyr, er mye mer utsatte for selv å bli mishandlere, da de blir eldre.

De største utfordringene:

Uvitenhet

Tradisjoner og vaner

Likegyldighet

ROLDA Awareness Movement dekker alle aldersgrupper:

En seksjon på nettstedet med veterinærråd. Videobevissthetskampanjen #neverletgo, sikter seg inn på hvordan vi kan unngå kjæledyrsdumping i ferietider.

En fargebok som gratis blir distribuert til skoler på landsbygda, og sponses av “ABC for barn“, ett nettsted for barn, hvor de blir opplært i hvordan man best tar vare på sine pelskledde kjæledyr. I tillegg tilbyr siden opplæring i hvordan man (under voksent oppsyn), best steller med og passer på dyret sitt, i praksis.

Vi har laget nedlastbare gratisguider for å forklare medisinske tilstander, reisetips for kjøledyrseiere, hvordan man kan gjenkjenne dyremishandling, og hvordan du skal handle, dersom du bevitner mishandling.

Vi er i ferd med å lage forskjellige podcaster som inviterer kjendiskjæledyrseiere, veterinærer og hundeadferdseksperter til å diskutere emner av interesse.

En del på den rumenske nettsiden med veterinærråd.

Vi gjennomfører en nasjonal studie (inspirert av en lignende britisk studie), som tar sikte på å fastslå hvorfor hunder blir forlatt av sine eiere, og som fraråder folk å velge dette alternativet.

Vi har laget den første utgaven av en VIP-kalender, som viser 12 rumenske kjendiser og deres kjæledyr. Denne kalenderen ble laget for å sende en viktig melding til det rumenske samfunnet, nemlig at dyr er familiemedlemmer, som fortjener å bli elsket og respektert på lik linje med mennesker.

Vi har sendt presentasjoner på nett, til bedrifter, matleverandører og supermarkeder, hvor vi ber om sponsing. Vi ble oppmuntret av at vi fikk ett tilskudd fra nestlè Romania, øremerket vår jobb rettet mot fattige kjæledyrseiere.

Ta også en titt på

ROLDA Awareness Movement for barn

ROLDA Awareness Movement for eldre

Grunnleggende opplæring

Mennesker hjelper dyr

ROLDA jobber med å kartlegge og gi støtte, i form av donerte varer, til trengende som hjelper de hjemløse gatedyrene. Vi retter oss spesielt mot de barna som ikke har tilgang til videre utdanning. Dette gjør vi, fordi vi synes at enhver positiv handling bør belønnes av samfunnet, og de er de framtidige stemmene til de hjemløse dyrene i Romania.

ROLDAs kampanje “Mirakeldeling”” vil utvides til å også gjelde den voksne delen av vårt lokalområde, i bla. jule og påskehøytiden.

Internasjonale frivillige framsnakker #roldadogs når de kommer tilbake til hjemlande sittt.

Dyr hjelper mennesker

Vi håper å snarlig kunne åpne terapidelen av vårt “PawsUp/Labbene i været-prosjekt”. Dette vil bli ett sted der fattige eldre, uten egen familie eller nettverk, kan tilbringe tid med nøye utvalgte kjæledyr.

Vi vil på sikt også organisere “åpne dører” på sommertid, så de lokale seniorene kan besøke vårt PawsUp-senter.

Sosialt ansvar

Vi vil fortsette samarbeidet med videregående skoler i Galatiområdet.

“Speak Totos language” (“Snakk Totos språk”), slik at vi kan hjelpe folk til å bedre forstå gatehundene og deres språk!

Vi tar også sikte på å øke adopsjonsraten.

Vi ønsker å øke antallet bedrifter som er involvert i dyrevelferdsbevegelsen i Romania.

Vi ønsker også å samarbeid med media, for å fremme fordelene med dyreinteraksjoner.

Samtidig vil vi også gjerne fremme eksperteråd (fra atferdsspesialister & veterinærer), for å holde kjæledyra sunne hele året, redusere antallet dumpinger, samt forbedre kommunikasjonen mellom mennesker og kjæledyr.

Hva går pengene dine til, når du donerer til ROLDAs bevissthetskampanje?

Med mindre du har øremerket donasjonen din til noe spesifikt, blir den delt mellom:

Trykking av fargeboka

Lage nytt materiell til nettsiden vår

Kjøpe inn kurver til vårt Mirakelprosjekt

Lage små filmsnutter for økt bevisstgjøring rundt diverse tema

Lage/oppdatere og printe brosjyrer

Lage podcaster

Illustrasjoner og designs

Og selvsagt er alle donasjoner til vårt planlagte PawzUp/Labbene i været-prosjekt, hjertelig velkomne!