ROLDA kjemper å få slutt på ukontrollert reproduksjon hos dyr

På lik linje med de fleste utviklingsland har Romania en enorm populasjon av hjemløse dyr. Dessverre ansees hjemløse hunder og katter som en irritasjon og en plage, og de blir dårlig behandlet.

Noen land som har mangelfulle lover for dyrevelferd forsøker å redusere bestanden av hjemløse hunder og katter ved å ta livet av dem, noe som er både inhumant og lite effektivt. ROLDA mener at sterilisering er den mest humane måten å kontrollere bestandene av hjemløse dyr.

ROLDA har gjennomført steriliseringskampanjer siden 2002, og dette har hatt stor effekt på å få redusert bestanden av hjemløse dyr i Galati til under halvparten av hva den var.

Vårt mål er ikke å kvitte oss med hjemløse katter og hunder. Vårt mål er å forhindre at uønskede kull med valper og kattunger fødes inn i et liv i lidelse, og som igjen vil bidra til å øke bestanden av hjemløse dyr når de selv blir kjønnsmodne. Mange lokalsamfunn i utviklingsland mangler ressursene som skal til for å ta vare på det overveldende antallet av hjemløse hunder og katter, men i Galati jobber vi i ROLDA med våre samarbeidspartnere og lokalbefolkningen slik at vi skal kunne leve konfliktløst side om side med hjemløse dyr.

Takket være våre sponsorer kan ROLDA skaffe til veie pengene som kreves for å kunne utføre årlige steriliseringskampanjer i vårt lokalsamfunn. Noe som på en human og effektiv måte reduserer bestanden av hjemløse katter og hunder, og forhindrer unødig lidelse og død.

Frem til 2016, da lovene ble endret, omfattet sterilisering å fange inn hjemløse hunder for så å sterilisere dem og slippe dem løs igjen i et trygt område.Realistisk sett vil det ta årevis å sterilisere alle de hjemløse dyrene i lokalsamfunnet vårt, og dumping av dyr fortsetter å bidra til at antallet hjemløse dyr øker – noe som gjør at arbeidet vårt bremses opp. Siden 2016 har det vært forbudt å steriliser og så slippe løs igjen hunder, fordi loven sier helt spesifikt at det øyeblikket en hund blir fanget inn må den også mikrochippes og registreres i navnet på en person eller en dyrevernorganisasjon.

Sterilisering er en langsom men produktiv prosess som krever tålmodighet, og vi mener bestemt at disse dyrene fortjener all verdens tålmodighet.

På grunn av det gjeldende lovverket kan ROLDA fremdeles utføre steriliseringer: Vi steriliserer/kastrerer hundene vi redder inn fra gaten, og de blir deretter tatt hånd om av våre sheltere. Vi betaler også veterinærer for å utføre steriliseringskampanjer for familiedyr (katter og hunder) som tilhører fattige lokalsamfunn.

ROLDA kommer aldri til å gi opp før vi har lyktes I å sterilisere alle hunder og katter i området vårt. Deretter vil vi rette fokus mot å sterilisere dyr i de omkringliggende områdene og til slutt videre i hele Romania!

Hvordan kan du hjelpe ROLDA i kampen om få slutt på ukontrollert reproduksjon hos dyr?

Steriliser familiedyret ditt

Dette er uten tvil det aller beste du kan gjøre for å forhindre at ikke planlagte og uønskede valper eller kattunger kommer til verden. Det bidrar også til å holde familiedyret ditt i god helse og du går foran med det godt eksempel.

Bli en ROLDA Ambassadør

Hjelp oss med å spre informasjon om vårt arbeid i Romania, et land der mishandlede, vanskjøttede dyr trenger all den hjelpen de kan få så de kan få leve verdige liv!

Hjelp oss med å sterilisere familiedyr i fattige lokalsamfunn

Mennesker på landsbygda med lav inntekt får med hjelp av RODLA sine steriliseringskampanjer tilgang til veterinærtjenester for familiedyrene sine de ellers ikke ville hatt mulighet til å betale for. Slik kan de følge lovverket (og slippe bøter) og slik forhindres antallet uønskede valpefødsler.