Hvordan bruker ROLDA sine arvede midler?

Enkelte har et ønske om å øremerke midler til spesifikke områder av vårt arbeid. Dette er fullt mulig, men det kan være fornuftig at du kontakter oss slik at du kan være sikker på at det/de området/-ene du vil prioritere er områder vi vil ha fokus på i flere år fremover.
Alle gaver vi mottar er like kjærkomne, og vi er takknemlige for alle gaver, store som små. Vårt regnskapet blir hvert år kontrollert av Brønnøysundregistrene.

Hvordan finner jeg en jurist/advokat som kan hjelpe meg?

Advokatforeningen har en god nettjeneste som du finner på følgende link: advokatenhjelperdeg.no søk på Finn Advokaten i menyen Her kan du søke advokater på ditt hjemsted som har arv og testamente som sitt arbeidsfelt. Dersom du ønsker å inkludere ROLDA i ditt testamente, kontakt oss Hege +479 204 2553 og rolda@rolda.org

Hvem er arvinger etter loven?

Livsarvinger er ditt avkom (dine barn), og de arver i utgangspunktet likt. Hvis ett barn er dødt går denne delen av arven videre til barnets livsarvinger (dine barnebarn). Ektefelle arver som beskrevet nedenfor. Det er også innført lovbestemt arverett for samboere på visse vilkår. Alle disse arvinger betegnes legalarvinger, og deres arvelodd (det de arver) kan i testament begrenses til NOK 1 mill. hver. Testator kan også begrense gjenlevende ektefelle/samboers arverett ved testamente som gjøres kjent for ektefelle/samboer mens testator fortsatt lever.

Hvilke formelle krav stilles til et testamente?

De formelle kravene som stilles til et testamente er gitt i arveloven. Et testamente skal være skriftlig og undertegnet av den som testamenterer (testator) og av to myndige personer som etter testators ønske har undertegnet som vitner. Vitnene må ikke være i slekt med eller nærstående til den som er skal arve i testamentet. Vitnenes erklæring bør inneholde at testator opprettet testamentet av egen fri vilje og at hun/han var ved full sans og samling. Et testamente kan tilbakekalles, endres og utfylles ved senere gyldige testamenter. Det er svært viktig at de formelle kravene til et testamente følges ellers blir testamentet ugyldig. Det er derfor vi anbefaler bruk av jurist/advokat.

Hvem arver verdiene etter meg hvis jeg ikke skriver et testamente?

Dersom du ikke oppretter noe testamente er det reglene i arveloven som avgjør hvordan arven fordeles. Dine familiemedlemmer vil arve midlene etter deg. Dersom du ikke har noen arvinger etter reglene i loven, går hele arven til staten.

Hvorfor er det satt en aldersgrense for å adoptere en hund fra deres hjelpesentre?

Fordi vi har små muligheter for fosterhjem, jobber vårt team hardt for å forsikre seg om at alle adopsjoner er 100% vellykkede. Vanlige årsaker til at adopsjoner ikke går etter planen er pengemangel, mangel på personlig inntekt, leie av bopel der dyrehold ikke er tillat. Unge mennesker (under 23 år) er mest utsatt for disse faktorene. Aldersgrensen er derfor bare en forholdsregel for å sikre dyrenes velferd. Vi oppmuntrer unge mennesker (under 23) til å adoptere, men det er viktig at denne beslutningen støttes, også finansielt, av en foresatt.

Er gatehunder farlige for/vennlige mot katter (eller andre små kjæledyr)?

Våre ansatte vurderer så godt som overhode mulig en hunds atferd før hunden gjøres klar for adopsjon. Vi bruker våre kunnskaper, erfaringer og tilgjengelige ressurser når dette gjøres. Fordi vi har en dyp respekt for alt liv, kan vi ikke gjøre eksperimenter for å se om en hund vil angripe en katt eller ikke. Dette ville vært en veldig stressende situasjon for alle involverte – mest av alt for katten. Vi kan bare observere om hunden har drapsinstinkter eller jaktinstinkter som er sterkere enn ‘normalt’. Vi ber deg huske på at mange hjemløse hunder overlevde et liv på gaten fordi de jaktet på maten de trengte for å leve. De fleste hunder jager mindre dyr – det er viktig å skille mellom om jakt for å drepe eller jakt for moro skyld.  Det er adoptivforeldrenes ansvar å overvåke hundens interaksjon med katten (eller andre små kjæledyr i familien).

Hva er adopsjonsprosessen?

IKKE-KOMMERSIELL IMPORT betyr at man må hente sin egen hund i Romania, hunden må være en del av eiers reise. Man betaler da selv for reise og opphold, i tillegg må man betale for hundens reise, ca kr 550,-1.000.-Henter man egen hund og har vært ute av landet i minst 24 t, betaler man ikke 25% mva på hundens verdi, da verdien er under kr 6.000,-

Det er ikke tollavgift på hund innført til Norge.

Ved KOMMERSIELL IMPORT kan hunden reise med ledsager eller den kan reise alene i lasterommet, cargo.

ROLDA  er godkjent for kommersiell eksport og er registrert i TRACES, EU-systemet som omfatter eksport og import av blant annet levende dyr. Ved kommersiell import er det strengere krav til å dokumentere hunden helsestatus, og organisasjonen må blant annet være underlagt kontroll av rumenske veterinærmyndigheter. Med hunden følger veterinær sertifikat i tillegg til EU-pass.

Ca NOK 4.000-5.000,- for hund som reiser alene i lasterommet. I tillegg må du ved kommersiell import betale 25% mva av hundens verdi, som da omfatter reisekostnad og adopsjonsavgift, reisebur, samt kostnad for blodprøver og titertest etter rabiesvaksine.

KOMMERSIELL IMPORT OG LEDSAGER

Det er en fordel hvis en person henter sin egen og andres hund.Da kan reisekostnader og opphold deles av de som adopterer. Man slipper kostnad for hund alene i lasterom, og betaler kun for hundens reise med ledsager, pris er avhengig av flyselskap, men ca kr 550,- - 1.100,- Med ledsager må man også betale 25% mva av hundens verdi, som forklart i punktet over.

KOSTNADER NÅR DU ADOPTERER, GJELDER FOR ALLE 3 ALTERNATIV,

Obligatorisk og i henhold til dagens importkrav er; EU pass for hund, chip, rabiesvaksine og behandling mot revens dvergbendelorm. ROLDA sender ikke hunder til Norge uten at hundene er testet for en rekke sykdommer, avføringsprøver, grunnvaksine mot valpesyke, parvovirus, hepatitt, parainfluenza, rabies, leptospirose, og parasittbehandling mot flått, lus og lopper. Dette er ikke importkrav, men ROLDA følger anbefalte råd fra veterinærmyndighetene. Ovennevnte inngår i adopsjonsavgiften. Godkjent reisebur og reisekostnader kommer i tillegg.

Man kan donere til Roldas "helseprosjekt" som sikrer hundenes helse ved stikkprøver ifm vaksinasjon og sykdommer overført fra flått og mygg.

I tillegg anbefaler Veterinærinstituttet å sende inn en blodprøve for måling av antistoffer etter rabiesvaksine, dette koster 45 euro, ca kr 450,- pluss transportkostnad til Bukarest.

Sjekker GFR aktivitetene som støttes i Romania?

En av Rolda Norges representanter og noen frivillige reiser og besøker ROLDA jevnlig for å følge opp prosjekter vi og dere bidrar til. Blant annet drift av det lille hjelpesenteret, bygging av løpegårder i det store hjelpesenteret, utstyr til veterinærklinikken og utbedring/modernisering av det store og lille hjelpesenteret. Vi besøker og hilser selvsagt på alle hundene og dem som arbeider hos ROLDA. https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1078174458889467.1073741837.181080878598834&type=3

Alle våre og andre lands (Sverige, Finland, Nederland, Belgia, Sveits og UK) frivilliges besøk er filmet og fotografert gjennom årene. De som ser på bildene og filmene kan se at hundene har det bra, samt se framgangen i moderniseringen av Roldas to hjelpesentre. Bilder og filmer fra våre besøk ligger her på siden. Vi kunne selvsagt tatt bilder av nyankomne hunder som ikke ser bra ut og påstått at det er slik hundene ser ut hos ROLDA, men bare dem som vil skade ROLDA og hundene der ville jo gjøre det!

Hvordan kan jeg få innsyn i GFR sine økonomiske rapporter?

Du kan finne våre årsregnskaper på denne siden: https://rolda.org/financial-info-rolda/ (engelsk nettside)

Vi sender inn regnskap til Brønnøysund hvert år via Altinn. Som mottaker av midler fra Grasroten er vi sjekket og godkjent av Lotteritilsynet, som har ansvaret for tilsynet med ordningen.

Rolda i Romania – organisasjonsnummer 18416340 – sender inn lovpålagt regnskap hvert år. Informasjon er tilgjengelig på Roldas sider og på nettet hos myndighetenes Ministry of Public Finance:  http://www.mfinante.gov.ro/pjuridice.html?pagina=domenii

Du kan finne vår Rumenske avdelings regnskaper på denne siden https://rolda.org/financial-info-rolda/

Hvorfor promoterer ROLDA adopsjon av hunder til andre land?

Adopsjoner i Romania er sjelden og ofte ikke til å stole på. Hunder er overalt i Romania; på gaten, nær søppelplasser, streifer rundt i boligområder og i industriområder, til og med på gårdsplassen til noen av sykehusene. Rumenske kenneler (både private og offentlige) er fulle av hunder. Antallet gatehunder er enormt. Våre hjelpesentre tar ikke bare inn hunder fanget inn på gaten, men også hunder som har blitt forlatt av sine eiere. Prosjektet med å fange inn, sterilisere og så slippe løs igjen hunder som startet i 2013, er på utsiden av den gjeldende lovgivningen. Internasjonal adopsjon er den eneste sjansen en gatehund har. Det er den eneste muligheten vi har til å gi en hjemløs hund et nytt liv.

Når en hund blir trygt adoptert bort til et annet land, har vi en ledig pass ved våre sentre som gjør at vi kan redde en ny hund. Ellers blir våre kenneler fort overfylte, og det strider ikke bare mot våre retningslinjer men er heller ikke riktig i forhold til hundenes helse – det fører bare til ekstra stress for dem.

Hvorfor er det så mange hjemløse dyr i Romania?

På grunn av fattigdom blir ikke andelen hjemløse dyr effektivt kontrollert i mange land i Asia, Sør-Amerika, Sør- og Øst Europa. Mangel på kunnskap gjør at problemene ikke håndteres på en human måte. Romania har med stor margin den største overbefolkningen av hjemløse hunder hele Europa, men dette er ikke så godt kjent internasjonalt fordi Romania – i motsetning til land som Hellas, Tyrkia og Spania – ikke er et turistmål.

De første store gruppene med hjemløse dyr oppsto på 80-tallet under kommunistregimet (Ceausescus diktatur) – da byene ble industrialisert og mennesker ble tvunget til å flytte fra landsbyene til små leiligheter. Disse menneskene etterlot seg sine eiendommer – hus med en liten hage, voktet av minst en hund. Som et resultat av dette, ble tusenvis av hunder forlatt. I løpet av 80-tallet ble populasjonen av hjemløse hunder dårlig håndtert via brutale metoder; gasskamre, elektrosjokk, hunder som ble kokt og flådd for industrielt bruk. I begynnelsen av 90-tallet, etter kommunismens fall, var ikke det økte antallet hjemløse dyr noe prioritert satsningsområde for politikerne, annet enn i løpet av valgkampen.

Hva er sannheten bak kampanjene mot innføring av utenlandske hjemløse hunder til Norge?

Les disse dokumentene som avdekker fakta om norske myndigheters påstander om hjemløse dyr:

Hvorfor lyver fagpersoner om gatehunder? https://www.facebook.com/notes/gatehunder-fra-romania/hvorfor-lyver-fagpersoner-om-gatehunder/984207808356721

 Når metodene kommer i veien for sannheten: https://www.facebook.com/notes/gatehunder-fra-romania/n%C3%A5r-metodene-kommer-i-veien-for-sannheten/985765041534331

Hva om pengedonasjonene dere får overskrider deres mål for innsamlingen?

Hvert prosjekt har et estimert innsamlingsmål. Om målet nås, får våre støttespillere beskjed om dette og alle påfølgende donasjoner blir omdirigert – ved givers tillatelse – til et lignende mål eller til generelle formål.

Hvordan kan jeg hjelpe ROLDA GFR via Grasrotandelen?

Grasrotandelen gir deg som spiller mulighet til å bestemme hvem som skal motta noe av overskuddet til Norsk Tipping. Hver gang du spiller kan du velge å støtte det laget eller foreningen du mener fortjener det mest. Vi oppfordrer deg til å støtte oss ROLDA Gatehunder fra Romania - Oslo og Omegn https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen/#search=998398495 For å være grasrotgiver må du være kunde hos Norsk Tipping.

Ved spill hos Norsk Tipping vil inntil 7 prosent* av spillinnsatsen gå direkte til din grasrotmottaker, og best av alt, hverken innsats, premie eller vinnersjanse reduseres. Grasrotandelen gjelder for alle Norsk Tippings spill, bortsett fra Flax, Extra og Belago.

Gjennom å være grasrotgiver er du med på å oppfylle små og store drømmer for din grasrotmottaker.

Du kan bli grasrotgiver på en av følgende måter:

  • Hos kommisjonær

  • Mobilspill

  • Norsk tipping sine nettsider https://www.norsk-tipping.no/


* For Multix og Instaspill gjelder annen beregning

Er ROLDA GFR en registrert organisasjon i Norge?

Vi ble registrert i Brønnøysundregisteret i juni 2012. Organisasjonsnummeret er 998 398 495.

Hvordan kan jeg gi en gave til ROLDA i mitt testamente?

Hvis du ønsker å testamentere en del av din formue til ROLDA må du opprette et testamente. Det er viktig at du oppgir korrekte opplysninger.

Vi heter: ROLDA GATEHUNDER FRA ROMANIA - OSLO OG OMEGN

Organisasjonsnummer 998 398 495

Arveloven

Arveloven gir klare regler for hvordan arven skal fordeles mellom barn (livsarvinger), gjenlevende ektefelle (herunder samboere på visse vilkår) og øvrige slektninger.

Dette er kort det loven beskriver:

  • Gjenlevende ektefelle arver ¼ av boet hvis avdøde etterlot seg barn eller barnebarn - minimum 4G (grunnbeløpet i Folketrygden)

  • Dersom avdøde ikke hadde barn eller barnebarn arver ektefelle ½ av boet (minimum 6G) . Resten går til foreldre og søsken.

  • Dersom avdøde ikke hadde barn, barnebarn, foreldre eller søsken, arver ektefelle alt.

  • Hvis ektefellens arverett skal begrenses, må testamentet gjøres kjent for ektefellen før den som testamenterer dør.

  • Barn arver normalt 2/3 av boet etter hver av sine foreldre- den såkalte pliktdelen.

  • Pliktdelen kan begrenses oppad til kr 1.000.000 for livsarvinger og kr 200.000 for fjernere slektninger hvis det skrives et testamente.

  • Dersom avdøde ikke har gjenlevende ektefelle, barn, foreldre eller søsken (eller besteforeldre og deres livsarvinger) arver Staten alt.


Det som ikke kommer inn under pliktdelsarv til barn og/eller ekstefelle kan du fritt testamentere til den/de du ønsker – mao alt utover kr 1 mill.. Se arvelovens bestemmelser her LOV 1972-03-03 nr 05: Lov om arv m.m.

Hva kan bestemmes i et testamente?

Når du oppretter et testamente kan du innenfor reglene i arveloven påvirke fordelingen av dine verdier. Du kan for eksempel tilgodese personer som ikke er arvinger etter loven eller du kan tilgodese organisasjoner eller formål du sympatiserer med.
Det er nettoformuen som arves. Det betyr at krav fra eventuelle kreditorer først må dekkes av boet eller ved at arvingene overtar kravene. Ingen har krav på arv før arvelater er død og etterlater seg en nettoformue. I et testamente kan du bestemme hva personer eller andre skal arve. Det kan være et bestemt beløp, en bestemt gjenstand, en andel av din formue eller den resterende del av din formue når pliktarv og annen arv er betalt.

Hva er egentlig et testamente?

Et testamente er et skriftlig dokument som er ment å gi uttrykk for hvordan du ønsker å fordele det du etterlater deg mellom familie og andre. Andre kan her være venner eller organisasjoner og lignende. Du gjør det samtidig lettere for dine etterlatte hvis du fordeler dine eiendeler og skaper klare linjer i et fremtidig arveoppgjør.

Dersom du ønsker å fordele formuen på en annen måte enn det loven bestemmer (som er slektninger eller staten) må det skrives et testamente.

Hvordan vet dere at dyr som adopteres ender opp i trygge hender?

ROLDA adopterer bare bort sosiale, friske hunder via denne nettsiden http://sponsoradog.rolda.org/dogs-we-care-for/ (engelsk nettside)

Vi vurderer så godt som mulig hver eneste hunds atferd og vi forsikrer oss om at adoptivforeldrene har erfaring med tidligere hjemløse hunder. Etter at man søkt om adopsjon, må alle potensielle adoptivfamilier ta imot et obligatorisk hjemmebesøk. Alle parter signerer en adopsjonskontrakt. Etter at hunden har ankommet, holder adoptivfamilien tett kontakt med våre dedikerte representanter fra ROLDAs internasjonale avdelinger. Disse representantene møter ofte våre hunder og deres nye familier via forskjellige arangementer vi organiserer.

Hvordan stiller ROLDA seg når det kommer til avlivning?

Rolda har en streng no-kill policy som beskrives i detalj her https://rolda.org/mission-statement/ (engelsk nettside)

Er gatehunder farlige for/vennlige mot barn?

Våre ansatte vurderer så godt som overhode mulig en hunds atferd før hunden gjøres klar for adopsjon. Vi bruker våre kunnskaper, erfaringer og tilgjengelige ressurser når dette gjøres. Vi bruker ikke barn i våre vurderinger for å se hvordan en hund oppfører seg i forhold til dem. Foreldrene/adoptivforeldrene må holde barn og hund under streng observasjon for å unngå uheldige situasjoner som dessverre kan oppstå uavhengig av om et dyr tidligere har vært hjemløst eller ikke. Vi har lagt merke til at de fleste av våre tidligere gatehunder er veldig lojale og takknemlige for å få en god seng, et godt måltid og et trygt sted de kan kalle sitt hjem.

Hvordan vet jeg at min donasjon blir brukt til det den var ment for?

Vår organisasjon ber om økonomisk hjelp til spesifikke saker som mat for vinteren, reparasjoner, veterinærkostnader for å behandle en bestemt hund, forsyninger for å hjelpe kjæledyrene hos fattige lokalsamfunn. Når du gir en gave til en spesifikk sak, blir din donasjon øremerket denne saken. Når du velger å gi en donasjon til generelle formål, gir du oss fullmakt til å bruke dine penger der de trengs mest. De eksisterende ROLDA støttespillerne vet at de ofte blir spurt om hva de ønsker at deres penger skal brukes til slik at de kommer best til nytte.

Kan min gave trekkes fra på skatten?

Nei.

Hvordan kan jeg verifisere at ROLDA er en legitim organisasjon?

Åpenhet er en av våre viktigste føringer. Du kan finne den nyeste økonomiske rapporten for vår virksomhet i Romania (og tidligere års rapporter) på den offisielle hjemmesiden til finansdepartementet:  mfinante.ro (http://www.mfinante.gov.ro/agenticod.html?pagina=domenii ), ved å søke på ROLDA med registreringsnummeret 18416340. Alternativt kan du også finne rapporten her https://rolda.org/financial-info-rolda/ hvor vi også har lagt ut den siste årsrapporten.

Regnskapsnæringen i Romania er ekstern, noe som betyr at vi jobber med en uavhengig institusjon eller regnskapsførere som tar seg av bokføringen vår hvert år.

Mange mennesker fra hele verden (inklusive representanter for selskaper, media og diplomatiske delegasjoner) har skrevet attester etter å ha besøkt våre hjelpesentre.

Hvordan for situasjonen med hjemløse dyr i Romania nå?

Siden 2001 har det ikke vært store forandringer. De offentlige kennelene drevet av lokalmyndighetene er fortsatt møkkete, overfylte og de fleste viser ingen respekt for minimumsstandarden satt av gjeldende europeisk regelverk. Hunder fra offentlige kenneler ‘forsvinner’ på mystisk vis, avlives ved hjelp av metoder dyrevernsaktivister ikke kan verifisere. I følge loven kan en hund i en offentlig kennel avlives etter 14 dager. Ofte sulter hundene ihjel eller spiser hverandre, eller dør som følge av ubehandlede sykdommer, sår eller dårlige hygiene før de 14 dagene har gått. 

Den eneste positive endringen er loven som ble vedtatt i 2013, og som har gjort det obligatorisk at alle hunder som eies av noen blir sterilisert, mikrochippet og at mikrochippen registreres i den nasjonale databasen – RECS.

Antallet gatehunder i Romania er ekstremt høyt – anslagsvis 2,5 millioner. De fattigste områdene (nord og sør-øst i landet) har det høyeste antallet hjemløse hunder.

Etter at ROLDA etablerte det første moderne private hjelpesenteret i Romania, er det oppløftende å se at andre – hovedsakelig utenlandske – mennesker hjelper Rumenske dyr, de følger vårt eksempel og har bygget noen flere sentre av høy kvalitet for å ta seg av hjemløse dyr i andre lokalsamfunn rundt i landet.

Så lenge fattigdom, manglende kunnskaper og korrupsjon eksisterer, er det vanskelig å kontrollere overbefolkningen av hjemløse dyr på en effektiv og human måte på nasjonalt nivå.

Hvorfor hjelpe dyr i Romania?

Romania er ett av de landene som har størst problemer med hjemløse hunder og dyremishandling .

Hva skjer med min fjernadopsjon om hunden jeg velger blir adoptert?

Tusen takk for at du har fjernadoptert en av våre hunder! Om du har fjernadoptert en av hundene som vises på denne nettsiden: http://sponsoradog.rolda.org/dogs-we-care-for/ (engelsk nettside) og ‘din’ hund i løpet av fjernadopsjonsperioden (ett år) blir adoptert bort, eller beklageligvis dør, kan du velge en annen hund å overføre din fjernadopsjonsavtale til! Ta en kikk på denne nettsiden:http://sponsoradog.rolda.org/dogs-we-care-for/ Du kan søke på hunder basert på kjønn, alder, farge og størrelse. Om du fremdeles er usikker på hvilken hund du skal velge, kan du gjerne kontakte oss på rolda@rolda.org

Foruten å gi pengegaver, finnes det andre måter jeg kan hjelpe på?

Det er mange måter du kan hjelpe vår organisasjon om du ikke har mulighet til å støtte oss økonomisk – du kan fremdeles bli et viktig medlem i teamet vårt. Du kan bli en aktiv frivillig; besøke oss i Romania for å jobbe som frivillig ved våre hjelpesentre eller du kan bli en nettbasert frivillig som hjelper oss via din PC ved å dele våre artikler i sosiale medier eller på din blogg.

Hvordan kan jeg hjelpe ROLDA GFR?

Som alle andre veldedige organisasjoner, er ROLDA helt avhengig av gavmilde støttespillere. Du kan gjøre en engangsdonasjon til et spesielt prosjekt, mål eller generelle formål, eller du kan velge å gi en fast,månedlig gave. Gaver og donasjoner kan gis online på denne nettsiden https://gatehunderfraromania.rolda.org/gi-en-gave hvor du trygt kan overføre penger via PayPal, kort via den Stripe, Amazon, og ApplePay.

I Norge kan du også sende en gave via SMS – send ”ROLDA 100” (og ”ROLDA 200”, ”ROLDA 500”...) til 26 128, eller via direkteoverføring i bank til vår bankkonto 6219.13.48082. Du kan fjernadoptere en av våre hunder https://sponsoradog.rolda.org/dogs-we-care-for/ (engelsk nettside), eller du kan hjelpe dem alle.

Du kan hjelpe oss med å planlegge fremtiden for ROLDA GFR ved å bli med i vårt Legacy Society https://legacy.rolda.org/norge

Ved spill hos Norsk Tipping vil inntil 7 prosent* av spillinnsatsen gå direkte til din grasrotmottaker, og best av alt, hverken innsats, premie eller vinnersjanse reduseres.* For Multix og Instaspill gjelder annen beregning.

Eller du kan kjøpe et sertifikat https://gatehunderfraromania.rolda.org/gavekort våre hunder eller for miljøet som vi kjemper for å beskytte. Og den beste gaven av dem alle – du kan adoptere en hund https://norway-test.rolda.org/adopterer-en-hund/

Hva er ROLDA GFR?

Gatehunder fra Romania er registrert i Brønnøysundregisteret med navnet Rolda Gatehunder fra Romania – Oslo og omegn. Vi ble registrert i Brønnøysundregisteret i juni 2012. Organisasjonsnummeret er 998 398 495. På Facebook er vi kjent som “Gatehunder fra Romania” https://www.facebook.com/GatehunderfraRomania/, et navn vi tok fordi vi i perioden 2010–2011 var den eneste organisasjonen som sendte hunder til Norge. Da tenkte vi ikke på organisasjonsnavn.