Donasjonsopphav 2019

Av alle donasjonene som ble samlet inn i Norge av ROLDA Gatehunder fra Romania i 2019, ble 195000 NOK overført til Romania. 54079 NOK ble samlet inn via Grasrotandelen, og ble brukt i Norge. Totalt er det 131 mennesker som har bidratt via Grasrotandelen.

Vi er stolte over å kunne fortelle våre givere at for hver eneste norske krone de gir til vårt formål, går 100% av beløpet til våre prosjekter i Romania. De indirekte kostnadene dekkes inn via Grasrotandelen (som iflg. norsk lov må brukes innenfor landets grenser). Når du støtter oss med 1, 100 eller 1000 kroner, er det godt å vite at hele beløpet går til å hjelpe dyr i nød i Romania, og ikke til å dekke lønningskostnader, personalrelaterte kostnader eller dyrt reklamemateriell.

Hvordan våre midler blir brukt her i Romania

I 2019 ble pengene som ble overført fra vår norske bankkonto til ROLDA i Romania brukt på følgende.

Klikk her for å se den siste økonomiske rapporten, som også er sent til Brønnøysundregisteret

Sum overført til Romania 2019

Februar = 52 000 NOK
Mai = 35 000 NOK
Juli = 20 000 NOK
Oktober = 40 000 NOK
November = 48 000 NOK

Totalt = 195 000 NOK
Donasjonene økte med totalt 12%, sammenlignet med 2018.

Økning i antall grasrotgivere, og i totalsum

Donasjoner overført fra Norge til Romania, over de 5 siste år