Saksstudie: Victory

Millioner av uskyldige dyr er dømt til et liv i lidelse og en tidlig død fra det øyeblikket de blir født. Millioner av valper sulter i hjel, dør av sykdom og skader, allerede før de har rukket å åpne øynene. Men våre øyne er åpne. Vi kan se deres lidelser. Ved å jobbe sammen, ved å insistere på at denne urettferdigheten og grusomheten ikke kan fortsette, er det i vår makt å sette en stopper for dette.
Se hvordan ROLDA har klart å redusere en bestand på 10 000 hjemløse hunder i løpet av seks år på humant vis og med minimale kostnader og logistikk.

Det finnes ikke noe verre sted å bli født som hund…
Romania har med god margin det største problemet hva gjelder antall hjemløse dyr i hele øst- og sørøst Europa. Dessverre får Romanias hjemløse dyr mye mindre oppmerksomhet og mediedekning enn land som Hellas, Tyrka og Spania. Hovedsakelig fordi Romania ikke er noe turistmål. Det er få utlendinger som blir vitne til lidelsene våre forlatte og mishandlede dyr må gjennomleve. Dessverre forblir de ute av øye, ute av sinn, og av liten interesse for de internasjonale mediene.

ENGASJER DEG!

Men de lever i håpet, de klamrer seg til det. Og det samme gjør vi.

Og håp er en dyrebar gave vi alene kan gi de millioner av forlatte og mishandlede hjemløse dyrene i våre gater. Hvilke skapninger er ikke villige til å kjempe for livet sitt? Sloss mot umulige odds for å beskytte og å skaffe mat til sine små? Vi har mye mer til felles med våre firbente venner enn vi kanskje tror, men vi har mulighet til å gi dem en bedre fremtid. Uten oss har de ingenting, ingen som bryr seg. Vi jobber for å gi rettferdighet til de som er glemt, de som ikke har noen egen stemme. Denne drømmen er oppnåelig, men ikke uten din støtte.

Hjelpesenter 2

Dette massive prosjektet begynte som et unikt alternativ for å kunne redde hjemløse hunder fra nær forestående død. Etter å ha forhandlet med ledelsen ved den lokale stålfabrikken, ble det klart for ROLDA at å bygge et stort hjelpesenter der hunder kunne oppstalles inntil de var klare til å adopteres bort, var den eneste måten vi kunne redde dem fra brutale massedrap. Noe som har skjedd tidligere, da hunder fra stålfabrikkens områder ble drept og kastet i elven Donau.

Hjelpesenter 1

Borte bra, men hjemme best! Men hva om du er en hjemløs, mishandlet hund? Printz Memorial Shelter ble opprettet i 2003 og ble nominert som et av de beste hjelpesentrene i Romania allerede få måneder etter åpningen. Dette hjelpesenteret representerer ikke bare starten på ROLDA, men det er vår store stolthet; Et paradis for mishandlede og forsømte dyr. (Hunder, og også noen katter) som ikke har noe annet sted å kalle hjemme.

Esel-senteret

Esler topper statistikken over dyr som overarbeides, mishandles og etterlates for å dø eller ender opp som råvare i den illegale kjøttindustrien. For å kunne ta hånd om esler som trenger oppstalling og/eller medisinsk behandling, har ROLDA åpnet et lite mottak og i tillegg startet et prosjekt som tilbyr gratis hjemmebehandling for esler som tilhører fattige folk på landsbygda.

Kastrering/Sterilisering

ROLDA finansierer kastrerings- og steriliseringskampanjer, det eneste humane alternativet for å kontrollere det enorme antallet hunder som føder stadig nye valper til et liv i lidelse i Romanias gater. Foruten å forhindre at tusenvis av nye valper fødes, er kastrering/sterilisering en effektiv måte å redusere risikoen for noen krefttyper.

Nye hjem

Et hjem er den mest dyrebare gave noen kan tilby en hund. Og en hund har gaver å gi i retur; takknemlighet, lojalitet, vennskap og ekte kjærlighet. Det er en vinn-vinn situasjon. Vi har med stor suksess adoptert bort hunder over hele Europa og også noen få til USA. Et adopsjonsgebyr og transportkostnader må dekkes av den som adopterer.

Internasjonale frivillige

Hjertet og sjelen i vår organisasjon er de frivillige. De gir oss av sin tid, kunnskap og energi for å gjøre en innsats for de stemmeløse i Romania. Ettersom årene har gått har vi ønsket velkommen frivillige fra USA, Australia og mange land i Europa. Om du har spesielle ferdigheter, om du har mulighet til å komme og besøke våre hjelpesentre i Romania, eller om du kan hjelpe oss via din PC fra ditt eget hjem, vil vi veldig gjerne høre fra deg.

Seniorprogrammet

Seniorprogrammet adresserer eldre dyreelskere fra hele Nord Amerika. Vi bringer amerikanske og kanadiske eldre sammen for å støtte de eldre i våre lokale, rumenske landsbyer. Våre nyhetsbrev informerer og hjelper oss å utdanne mennesker i hele verden om den prekære situasjonen i våre fattigste områder, og om landsbybeboerenes elskede kjæledyr, som risikerer en sikker død, dersom de lokale myndighetene får tak i de.

Kunnskapsformidling

Det finnes ingen prosjekter for fremtiden dersom den yngre generasjonen ikke er forberedt på å ta over og har kunnskaper nok til å videreføre vårt arbeide med den samme visjonen og de samme verdiene. ROLDA organiserer forskjellige kreative konkurranser (design og litteratur) for den yngre lokalbefolkningen for å hjelpe dem til å bli ansvarlige dyreeiere.

REX-klinikken

Den første veldedige klinikken som noensinne har blitt bygget for å ta seg av hjemløse og mishandlede dyr i et område av Romania der ingen andre ønsker å hjelpe. REX-klinikken gir øyeblikkelig hjelp til kritisk syke hunder, katter, hester og til og med esler. Vi trenger desperat mer utstyr! Donasjoner av mikroskop og EKG-apparater er alltid velkomne.

Hjelp til fattige lokalsamfunn

Når over 200 rumenske barn må legge seg sultne hver eneste kveld, er det helt klart at familiene deres trenger økonomisk hjelp for å kunne ta vare på familiedyrene sine. ROLDA tilbyr vaksinering, sterilisering, mikrochipping og andre tjenester som sikrer at lavinntektsfamilier kan overholde restriktive og kostbare lover og regler for dyrehold. Dette er den eneste løsningen for at mennesker i fattige lokalsamfunn skal kunne beholde sine høyt elskede familiedyr, og et humant alternativ for å drastisk redusere antallet uønskede dyreunger som fødes eller uønskede, hjemløse dyr.

Katastrofeinnsats

For både mennesker og dyr som overlevde den grusomme flommen som nylig gjorde livet vanskelig for bygdesamfunnene i Romania, var din støtte til ROLDA sitt arbeide helt avgjørende. Krisesituasjoner og naturkatastrofer krever dollar, euro og engelske pund. Selv den minste pengegaven går direkte til fattige mennesker og deres familiedyr i nød.

Økologisk hage

Vi har startet med å plante trær (hovedsakelig akasie-trær) for å lage en naturlig barriere mot vinden, og vi har også plantet noen Paulownia-trær som vil kaste skygge på varme sommerdager. I tillegg har vi bestemt oss for å dyrke noen medisinplanter, forskjellige andre trær og aromatiske urter. Og dette er bare begynnelsen.

Redd skogen

Et av Europas vakreste skogsområder forsvinner bit for bit i Karpatfjellene i Romania. Mesteparten av hogsten som gjøres er ulovlig. Trestokkene selges til produksjon av gulvplank eller trepellets for fyring som omsettes i Tyskland, Italia, Frankrike og andre land. Vi kan ignorere det som skjer og bare sitte stille å se på at planetens fremtid ødelegges og at ville dyr lider, eller vi kan gjøre en innsats.

Hvorfor akkurat ROLDA?

Antallet gatehunder i Romania er ekstremt høyt, anslagsvis mer enn 2,5 millioner. De fattigste områdene (i nord og sørøst av landet), har det høyeste antallet hjemløse dyr. Og det er her ROLDA fokuserer sin aktivitet. Det er ikke enkelt, men vi forventet heller aldri at det skulle bli det. Det er en enorm utfordring, både psykisk og fysisk å redde dyr i Romania. Vi føler ofte at vi svømmer i et hav av problemer, der håp er den eneste redningsbøyen. Så lenge utbredt fattigdom, mangel på utdanning og omfattende korrupsjon eksisterer, er det veldig vanskelig å få kontroll på bestanden av hjemløse dyr i Romania. Å gjøre dette effektivt, humant og på en ansvarlig måte på nasjonalt nivå, er en enorm utfordring. Allikevel jobber ROLDA døgnet rundt for å oppnå dette målet.

Vår påvirkningskraft

 • VI TILBYR HUMANE LØSNINGER

  Vårt team berger, gir husly, rehabilitering og finner nye hjem til hunder hele året rundt. Ikke bare i Romania, men hos gode familier over hele verden. Teamet vårt jobber hele dagen, hver eneste dag, for å redde liv -ikke bare hundeliv, men også mange andre dyr.
  ROLDA sin strategi er alltid fokusert på finne langsiktige, permanente og bærekraftige løsninger på de enorme problemene med forlatte, mishandlede og hjemløse dyr overalt der vi har mulighet.

 • VI KJEMPER MOT LIKEGYLDIGHET, FATTIGDOM OG MANGEL PÅ UTDANNING

  Vi adresserer sult, fattigdom, dyremishandling. Andre ulovligheter mot dyr og natur. Ulovlige offentlige kenneler, korrupsjon, mangel på kunnskap.

 • LIKEGYLDIGHET, FATTIGDOM, MANGEL PÅ SKOLEGANG

  Mye av problematikken med dyremishandling og etterlatte dyr er i stor grad et resultat av forsømmelse og samfunnets likegyldighet overfor disse stakkars dyrene, i tillegg til mangel på forståelse for den virkelig triste skjebnen til millioner av hjemløse dyr i Romania. Familier med lav inntekt og eldre mennesker har de største problemene. Det er derfor ROLDA jobber så hardt i landsbyene for å gi mennesker kunnskap og gjennom dette forbedre dyrenes levekår – og gjennom dette levekårene for alle medlemmene av lokalsamfunnet.

 • VI KJEMPER MOT AT DYR BLIR FORLATT OG MOT UKONTROLLERT REPRODUSJON

  En engangsdonasjon eller en testamentarisk gave vil bli maksimalt utnyttet til fordel for hjemløse og mishandlede hunder. Den vil også komme fattige landsbyboere, eldre og til og med studenter som ikke vil at deres firbente venner skal tas fra dem til gode.
  Vi minner om at ROLDA befinner seg i sørøst Romania, og vi jobber utrettelig for en av de fattigste regionene i landet vårt. Våre hjelpesentere er et ekte hjem for hundrevis av hunder. Det eneste hjemmet disse hundene noen gang har hatt. Og det ville aldri vært mulig uten deg.

 • DU ER EN DEL AV DEN HUMANE LØSNINGEN

  En engangsgave eller en testamentarisk sum vil bli maksimert til fordel for hjemløse og mishandlede hunder. Og for fattige familier, eldre og til og med studenter som ikke vil at deres firbente venner skal tas fra dem og avlives. Vi minner om at ROLDA befinner seg sørøst i Romania, og vi jobber utrettelig for å hjelpe en av de fattigste regionene i landet vårt. Våre hjelpesentre er et hjem for hundrevis av hunder. Det eneste hjemmet disse hundene noen gang har hatt. Og det ville ikke vært mulig uten deg.

 • BERGING, OPPSTALLING OG REHABILITERING MEN DETTE ER IKKE NOK!

  Teamet vårt berger, gir husly, rehabiliterer og omplasserer hunder hele året rundt. Ikke bare i Romania, men til gode familier over hele verden. Vårt team jobber døgnet rundt, hver eneste dag, for å redde livet til ikke bare hunder men også mange andre skapninger. ROLDA sin strategi er alltid fokusert på å finne langsiktige, permanente og bærekraftige løsninger på det enorme problemet med forlatte, mishandlede, hjemløse dyr der vi kan.

Hunder

ROLDA sitt mål er å gi hjelp til hvert eneste dyr som trenger det; de hjemløse, mishandlede, underernærte og forlatte. Ved å bruke våre meget begrensede ressurser på en ansvarlig, effektiv og transparent måte, fortsetter vi å tilpasse og forbedre oss for hvert år som går. Vi har bygget, og fortsetter å forbedre og vedlikeholde, våre to private hjelpesentre for hunder. Vi gir hjelp til fattige lokalsamfunn og tilbyr gratis sterilisering, mikrochipping og nødrasjoner av dyremat til deres kjæledyr. Vi rehabiliterer redde og sky hunder, og gir dem en sjanse til å bli adoptert. Er du nysgjerrig på å se hvordan vi gradvis forvandler en halv-vill hund til en perfekt familievenn?

Vær den forandringen du ønsker å se i vår verden

Permanent, meningsfull forandring for millioner av lidende dyr over hele verden begynner med deg. Vær den forandringen du ønsker å se i vår verden! Bli med oss å skape en bedre verden!