PS Romania

Det antas at det finnes 2,5 millioner hjemløse hunder i Romania, og antallet øker eksponentielt hvert eneste år når nye valper fødes. Hunder utsettes for mishandling, sykdommer, grusomheter og sult. De har ingen andre enn oss som taler deres sak. Det øyeblikket du velger å ignorere deres lidelse og forlate denne siden, dør håpet deres.

I et land hvor lovverket jobber mot dem, redder ROLDA Gatehunder fra Romania livet deres. Romanie er det landet som har flest hjemløse hunder i Sør- og Østeuropa, og problemene bare forsterkes av:

Problemer ved myndighetene:

  1. Korrupsjon
  2. Likegyldighet
  3. Feilaktige beslutninger om hvordan de hjemløse hundende skal forvaltes

Problemer med lokalsamfunnet:

  • Uansvarlighet (Rumenere vaksinerer ikke sine hunder, sørger ikke for regelmessige veterinærkontroller, plukker ikke opp etter hundene sine utendørs, bruker ikke munnkurv på aggressive hunder osv)
  • Manglende kunnskaper
  • Manglende lokal støtte
  • Ingen frivillige hjelpere
  • Likegyldighet

Økonomiske grunner: Manglende infrastruktur og kvalifisert personale.

Det at uønskede kjæledyr blir overlatt til seg selv, og fødselen av uønskede valper, er hovedårsaken til overbefolkningen av hjemløse hunder. Grunner til at kjæledyr blir forlatt, er mangel på penger (til dyremat, veterinær osv), likegyldighet og kunnskapsløshet. Fordi det er obligatorisk for hundeiere i Romania å sterilisere, mikrochippe og registrere sine hunder i den nasjonale databasen, er lokalbefolkningen redde for at de blir kontrollert av myndighetene eller vil få bøter, og dette er nok en grunn til at mange velger å kvitte seg med hundene sine i steden for å ta ansvar for dem.

Når vi tolerererproblemene med politikerne og lokalbefolkningen, blir vi en del av de hjemløse hundenes problem. Og enda værre, vi er med på å påføre disse stemmeløse individenens lidelse.