Under finner du en oversikt over hvordan ROLDA har endret livet til de tusenvis av hunder som ble forlatt og dumpet, på en 1600 hektar stor tomt, eid av ett lokalt stålverk.

casestudydogbanner

Med en populasjon på flere tusen hunder, hvorav flesteparten var ukastrerte, er det å redusere antallet hunder, mildt sagt en utfordring!

Utfordringer

Stort område å dekke

Ukontrollert antall herreløse hunder

Hundeflytting til nytt territorium

Hvordan gjorde ROLDA det?

Fange

Sterilisere

Rehabilitere

Husly

Internasjonale adopsjoner

Grunner til at antallet gatehunder stadig øker, og er vanskelig å kontrollere, er bla:

Utemmede hunder, født på gata som søker tilflukt under sammenraste bygninger og i ruiner, er vanskelige både å finne, og å fange;

Uønskede valper som fødes inn i familier som ikke evner å ta vare på dem, blir ofte dumpet på gata. Kun noen få av disse er så heldige at de unngår døden, og enda færre blir funnet og fanget inn av veldedige organisasjoner;

Folk som dumper uønskede hunder utenfor byen, eller i omkringliggende landsbyer;

Stadige nye generasjoner av valper som blir født hjemløse, hvert eneste år;

Hjemløse, ukastrerte, voksne hunder som allerede lever på gaten

Galati er en av Romanias aller største byer

Galati er Romanias femte største by, og en industriell by av vesentlig størrelse, mye på grunn av at Europas største stålfabrikk holder til her. Fabrikken er på størrelse med en liten by, og ligger spredd over hele 1600 hektar!

Dette store området, som huser både enorme lagre, store fabrikker, og kontorer, var også hjemmet til ca 10 000 gatehunder, hunder som hadde emigrert fra Galati by, på jakt etter nye territorier, etter en stund ble det også født mange nye valpekull på det store industriområdet. De største hundeflokkende holdt til der arbeiderne var, i områder der de enten fikk servert mat, eller det var mulig å finne matrester liggende. På grunn av antallet hunder, ble det fort dannet større flokker, og enkelte av hundene gikk til og med til angrep på klienter og ansatte.

I 2006 var situasjonen helt ute av kontroll. Hundene løp en risiko for å bli fanget inn og avlivet, ofte ved bruk av svært inhumane metoder. Det var på dette tidspunktet at ROLDA modig meldte seg, og tilbød å hjelpe med en human løsning av problemet, En metode som ikke innebar avlivning!

For å kunne ha en sjanse til å løse dette enorme problemet, bygge ROLDA ett nytt, stort shelter, helt fra bunnen av, og her hadde vi kapasitet til å ta imot hele 700 hunder! Men å bygge ett shelter, er ikke nok…det må også driftes og vedlikeholdes på en skikkelig måte.

Fram til 2017, i perioder når shelterene våre var fulle, fanget vi også inn gatehunder, steriliserte de, og slapp de ut igjen i territoriene sine. Da en ny lov, som gjorde ulovlig å sette gatehunder tilbake på gata etter innfangning kom, måtte vi slutte med denne praksisen.

ROLDAs team gjør følgende:

Vi fanger alle hunder med humane metoder (de fleste har blitt fanget inn for hånd, noe som reduserer stressnivået.) Om dette ikke er mulig, så bruker vi fangststaver og en bedøvelsespistol, som er EU-godkjent for formålet.)

Vi drifter shelterene våre på ansvarlig vis (inkludert strenge regler for hvordan håndtere sykdom og sykdomsforebygging)

En omplasseringspolicy i samarbeid med troverdige, internasjonale partnere, noe som hjelper oss å finne det perfekte hjemmet til enhver hund vi omplasserer

Hva skjedde med de 10 000 hundene. Varighet: 6 år.

70% av hundene som fikk plass i våre sheltere trengte rehabilitering i kortere eller lengre perioder, fordi de var traumatiserte etter et tøft liv som gatehund, og derfor redde for mennesker. 30% av disse hundene ble omplassert med stor suksess.

Ved slutten av samarbeidet vårt, gjensto ca 1000 hunder, på det 1600 hektar store området.
Av disse 1000 hundene, var ca 200 ukastrerte.

De estimerte antallet, både før og etter samarbeidet, er tall utregnet av stålfabrikkens ledelse.

I løpet av de 6 årene vi samarbeidet med stålfabrikken, ble antallet hunder som ble kastrert/sterilisert og så returnert til området, rapportert daglig. Antallet hunder som ble fanget inn og omplassert, ble rapportert månedlig på offisielle rapporter, som ble signert av både ROLDA og representanter fra stålfabrikken.

Vi lover å aldri avlive en frisk hund. Og vi holder alltid våre løfter! Ved hjelp av utelukkende humane metoder, ett minimalt budsjett, grundig utarbeidet og gjennomtenkt logistikk, og selvsagt en god dose pasjon, hardt arbeid, og en ufravikelig dedikasjon fr vårt lille, men effektive team, har ROLDA nå virkelig bevist at ingenting er umulig.