En historie om offentlige kenneler

For å forstå krisen med hjemløse hunder og den brutale virkeligheten i offentlige kenneler i Romania (også referert til som PS i sosiale medier), må du vite litt om landets nyere historie. Etter andre verdenskrig la den sovjetiske okkupasjonen til rette for et kommunistisk opprør og monarkiet ble styrtet

Enda en revolusjon fulgte i 1989 og diktatoren Nicolae Ceauşescu mistet makten. Mesteparten av Romanias rikdommer var stjålet av Sovjet eller blitt borte på grunn av korrupsjon. Som et resultat av dette ble Romania et fattig land og er fremdeles et av de fattigste medlemslandene i EU. De vanskelige økonomiske tidene førte til en oppblomstring av økonomisk kriminalitet – en egen, omfattende svart økonomi. En av de spesielt grusomme og opprørende virksomhetene som oppsto ut av denne undergrunnsøkonomien er de offentlige kennelene. Historisk sett var disse ‘kennelene’ rene slakteriene, hvor hunder ble brutalt drept, flådd og partert og solgt som råvarer til mote- og kosmetikkindustrien.

Under kommunismen og Ceauşescu hadde den barbariske og grusomme praksisen med å slakte hunder for pelsen deres holdt antallet hjemløse hunder i sjakk. Når diktaturet kollapset ble det større pressefrihet, og dette i sammenheng med oppstarten av internett og at Romania ble en del av EU og ønsket å fremstå som sivilisert overfor den vestlige verden, betydde heldigvis slutten på denne forferdelige praksisen. Imidlertid har antallet hjemløse hunder skutt i været i løpet av de siste tre tiårene. De enorme betongjunglene som utgjør industriområdene som ble bygget og forlatt av Soviet, ble de perfekte yngleplassene for hjemløse hunder siden de ga dem en viss grad av beskyttelse for vær og vind. (Romanias vintere er kalde og somrene glovarme). Denne eksplosjonen i antallet hjemløse hunder har ironisk nok skapt et nytt marked for offentlige kenneler.

Under kommunismen og Ceauşescu hadde den barbariske og grusomme praksisen med å slakte hunder for pelsen deres holdt antallet hjemløse hunder i sjakk. Når diktaturet kollapset ble det større pressefrihet, og dette i sammenheng med oppstarten av internett og at Romania ble en del av EU og ønsket å fremstå som sivilisert overfor den vestlige verden, betydde heldigvis slutten på denne forferdelige praksisen. Imidlertid har antallet hjemløse hunder skutt i været i løpet av de siste tre tiårene. De enorme betongjunglene som utgjør industriområdene som ble bygget og forlatt av Soviet, ble de perfekte yngleplassene for hjemløse hunder siden de ga dem en viss grad av beskyttelse for vær og vind. (Romanias vintere er kalde og somrene glovarme). Denne eksplosjonen i antallet hjemløse hunder har ironisk nok skapt et nytt marked for offentlige kenneler.

Offentlige kenneler nå

Situasjonen ble mye verre i 2013, da offentlige kenneler fikk tillatelse til å avlive hunder 14 dager etter innfangning. Dette skjedde etter påstandene om at et angrep av en flokk hjemløse hunder i Bukuresti hadde ført til et barns tragiske død. Snille og underdanige hunder er lette å fange, noe som gjør at de aggressive og forvillede hundene slipper unna og fortsetter å formere seg. I tillegg ble det i 2016 ulovlig med TNR (innfangning, kastrering og tilbakeføring), så når man fjerner hjemløse hunder fra gatene, blir det bare mer ressurser igjen til de som fremdeles er i frihet. Den eneste lykkelige slutten for hunder som er uheldige nok til å bli fanget inn og plassert i en offentlig kennel, er den sjeldne sjansen til å bli adoptert til et godt og trygt hjem. Dessverre gjør de grusomme forholdene ved disse kennelene at sjansen for adopsjon er minimal. Myndighetenes likegyldighet og måten de offentlige kennelene driftes på har skapt en ond sirkel med et stadig voksende antall gatehunder, og nye offentlige kenneler som utnytter muligheten til lettjente penger ved å drepe hjemløse hunder.

Hva ROLDA gjør for å hjelpe

I mellomtiden adopterer ROLDA hunder fra offentlige kenneler så ofte vi kan, siden livet på innsiden av kennelene er mye verre enn livet som hjemløs gatehund. Så ofte som mulig hjelper ROLDA hunder ut fra dette marerittet og til våre hjelpesentre slik at vi kan finne nye, trygge hjem til hundene. På årsbasis utgjør dette kun 5-10% av hundene ROLDA redder. Det er livsviktig at hunder berges ut av disse giftige miljøene så fort som mulig. Jo lengre tid de må tilbringe på disse grusomme stedene, jo lengre utsettes de for vold og sykdommer. Opplevelsene mange hunder gjennomlever i offentlige kenneler preger dem for resten av livet som psykiske arr. Disse hundene krever mye lengre tid og mer ressurser under rehabiliteringen – det kan koste titusenvis av kroner i spesialistoppfølging og behandling – noen blir aldri så friske igjen at de kan adopteres ut, og de blir værende hos oss.

Offentlige kenneler er groteske slaktehus og er stor skam for Romania.

Selv om de offentlige kennelene ikke hadde vært de grusomme stedene de er i dag, er de uansett en latterlig utilstrekkelig løsning på krisen med over 2,5 millioner hjemløse og sårbare hunder i Romania. ROLDA sitt endelige mål er at dette antallet kommer så nære 0 som mulig, og at hver eneste hund en dag skal ha et trygt hjem. 2,5 millioner hunder får ikke plass i de offentlige kennelene. Man må ta tak i selve roten av problemet; hindre at hundene formerer seg fritt gjennom humane og effektive kastreringskampanjer i tillegg til å spre kunnskap hos lokalbefolkningen, få ned antallet hunder som blir forlatt og å bygge rene og trygge kenneler der hundene kan adopteres ut til nye hjem. Dette er selvfølgelig en enorm oppgave, og det kreves mye penger. ROLDA har bare begrensede ressurser, særlig nå i etterkant av pandemien.

Likevel kan vi nå dette målet med hjelp av fantastiske støttespillere som deg!

Møt de nyeste hundene som har blitt reddet av ROLDA fra offentlige kenneler

Bli med på laget til ROLDA og signer vår underskriftskampanje

ROLDA har startet en kampanje for å få stengt alle offentlige kenneler og stille de ansvarlige til ansvar, og vi er pådrivere for å få til regelmessige inspeksjoner. EU kjenner til den desperate situasjonen, men stiller seg likegyldig, selv om disse stedene er en fare for både mennesker og dyr. Vær så snill å signere vår underskriftskampanje og spre budskapet så flere gjør det samme; bare bevisstgjøring og sinne hos offentligheten vil tvinge EU til å ta grep.

EU har strenge regler for dyrevelferd som Romania bryter gjennom å la offentlige kenneler operere som de gjør. Trusler om sanksjoner og tilbaketrekking av EU-midler kan skremme Romanias myndigheter til å gjøre endringer – penger er det eneste de respekterer. Så langt har ROLDA sin underskriftskampanje fått 27 779 signaturer og målet er å nå 50 000.

Du kan også hjelpe oss med å redde flere uskyldige hunder fra offentlige kenneler gjennom å:

Gi en pengegave til ROLDA, noe som gjør det mulig for oss å utvide vår fysiske og økonomiske kapasitet til å tilby sårbare hunder trygghet, trøst og kjærlighet.

Fjernadopter en av disse hundene (du har mulighet til å navngi dem om du har et favoritt-hundenavn, eller til minne om et elsket firbent familiemedlem som ikke lenger lever).

Vær så snill å hjelpe ROLDA med å fortsette å være en viktig flamme av håp for Romanias 2,5 millioner hjemløse hunder. Gi en gave i dag!