ROLDA kjemper mot ulovlige shelters

Siden 2013 har offentlige shelters fått lov til å avlive hunder om ingen eiere melder seg eller de ikke har blitt adoptert ut innen 14 dager. Imidlertid har omsorgssvikten og mishandlingen disse hundene utsettes for mens de er fanget i disse shelterne blitt godt dokumentert, uten at noe har blitt gjort for å stoppe den grusomme praksisen.

Det har kommet rapporter om at hundelik har blitt liggende og råtne i bur hvor andre hunder sover i dammer av sine egne ekskrementer. Hunder sulter, er dehydrerte, får ingen veterinærtilsyn og blir jevnlig utsatt for elektrosjokk, slag og drap.

På tross av omfanget av mishandling og omsorgssvikt i de offentlige shelterne, fortsetter myndighetene å overse dem.

Shelters i Romania som driftes av det offentlige investerer ikke i å forbedre fasilitetene sine, og opererer uten tilsyn eller kontroll. De fleste offentlige sheltere drives som bedrifter fordi myndighetene betaler per hund som blir avlivet, i den feilaktige troen på at det å fange inn og avlive hunder hjelper til med å få ned antallet hjemløse gatehunder.

Rumenske myndigheter klarer ikke å gi de innfangede hundene en human oppstalling i de offentlige shelterne. Disse shelterne er ment å være en trygg havn for hjemløse eller forlatte hunder. Disse stakkars sjelene har ikke gjort noe galt eller brutt noen lover. De har ikke bedt om å bli født på gaten eller bli etterlatt til seg selv av sine eiere. De kjemper for å overleve hver eneste dag. De spiser søppel og forsøker å overleve tøffe vintre og varme somre, kjemper mot sykdom og behandles som utstøtte. Likevel kan man nesten argumentere for at disse hundene har det bedre på gaten enn i de offentlige shelterne.

I årevis har ROLDA krevd disse avskyelige institusjonene stengt eller oppgradert slik at de oppfyller EU sine lovpålagte standarder. Til dags dato har myndighetene fortsatt å ignorere våre krav. Men ROLDA kommer ikke til å slutte før disse ulovlige og inhumane virksomhetene er stengt. Vi gir oss ikke før disse stakkars hundene som har blitt dømt til døden får humane levekår mens de holdes i fangenskap.

Slik kan du hjelpe ROLDA med å kjempe mot de ulovlige shelterne

Gi en stemme til de stemmeløse

Signer vår underskriftskampanje som krever at myndighetene stenger ned og oppgraderer disse dødsleirene for hunder slik at de oppfyller de lovpålagte kravene.

Bli en ROLDA ambassadør

Hjelp oss med å spre budskapet om vårt arbeid i Romania, et land hvor mishandlede, forsømte dyr trenger all den hjelpen de kan få slik at de kan få leve et verdig liv!

Fjernadopter en hund som ROLDA har berget fra et offentlig shelter

Hver gang vi har ledig kapasitet ved vårt shelter, drar ROLDA teamet til offentlige sheltere for å redde hunder slik at vi kan overta ansvaret for dem og finne dem for-alltid hjem. Hunden Tom som ble reddet fra et lokalt offentlig shelter fikk en ny fremtid takket være oss. Nå bor han sammen med en ung og aktiv familie i staten Washington i USA. Sammen kan vi gjøre mer!

Vær så snill å lese om hver enkelt hund der det står:

Inntaksgrunn: Reddet fra offentlig shelter

Sammen gir vi en ny fremtid til hunder som

Pingu før

Pingu adoptert til Canada

Tom før

Tom adoptert til USA