Våre resultater fra 2007, fram til i dag:

21961

Hunder reddet

17283

Kastrerte hunder og katter

3436

Sosiale saker

Kastrering betyr færre gatedyr!

Kungjøring

De planlagte kastreringskampanjene adresserer hunder fra fattige områder, innenfor vårt primære dekningsområde, i Galati. Dsse vil vi fortsette å avholde fra vår til sen høst, innenfor det vår økonomi tillater.

Gatehunder i Romania formerer seg i en alarmerende hastighet. Det estimeres å være 2.5 millioner gatehunder i landet pr.nå, og dette er ett av de høyeste estimatene på verdensbasis! Den mest effektive og humane, løsningen for å forhindre ytterligere formering, er selvsagt kastrering. ROLDA kastrerer ca. 1000 hunder, hvert eneste år. Selv om dette er en dråpe i hvaet, er det en svært viktig dråpe, for ved å kastrere èn hund, forhindrer vi at tusener av nye hunder blir født til ett grusomt liv på gata.

“Ifølge kalkuleringer, kan èn ukastrert tispe og hennes valper, potensielt gi liv til 67 000 nye hunder, på kun 6 år.” Hvert eneste år, dør gatehunder verden over av sult, sykdom, mishandling, skader og generell neglisjering. Hos ROLDA tror vi at dette er ett problem som kan kontrolleres, løses og ungår i framtiden, ved kastrering.

Å avlive en frisk hund, er både uetisk og lite lite humant. Verdens helseorganisasjon (WHO) annerkjenner nå, at avlivning av store mengder gatehunder ikke er løsningen for å kontrollere gatehundproblematikken. Tvert i mot, så produserer det kun kortsiktige effekter. Ikke engang det å fange inn og avlive maksimal mengde hunder (estimert 24 av det til enhver tid eksisterende antall gatehunder i det gjeldende området), ikke vil utgjøre noen effekt av betydning. Dette vil kun føre til at andre hunder kommer migrerende inn i de ledige territoriene.

Den eneste etisk og humant forsvarlige metoden for kontrollering av gatehundproblemet, består i kastrering.

Hva er så kastrering? Kastrering er ett rutineinngrep, som foorhindrer at tusenvis av nye valper fødes inn i verden som ikke vil ha de! Tradisjonelt blir det kalt kastrering av hannhunder, og sterilisering av tisper.

RROLDAs policy hva alder for kastrering angår. Hunder holdt som kjæledyr, kan fint bli kastrert så tidlig som ved 7-8 ukers alder, uten at det påvirker hverken deres fysiske eller sosiale utvikling, fordi de ikke utsettes for det samme stresset og de samme farene, som en gatehund blir. Dette er også grunnen til at vi har valgt å sette aldersgrensen for kastrering av gatehunder til 3-4 måneder, fordi de ikke er avvent fra mor, (og heller ikke burde bli det), før de har nådd denne alderen.

Tv-innslag – Kastreringskampanjer

Dette Tv-innslaget ble laget av vår venn Alina, i ett forsøk på å heve kunnskapen om viktigheten av kastrering av hunder (og katter), i land som Romania. Vil du se den rumenske versjonen, klikk her.

ROLDAs kastreringskampanje for kjæledyr (for eide hunder)

Dette er ett sosialprogram, utviklet av ROLDA, for å hjelpe fattige eiere å dekke utgiften ved kastrering, mating, chipping og registrering av deres hunder.

Hvor: programmets dekningsområde er Galati, Romania (hvilket er ett av de fattigste områdene i hele landet)

Når: Vi avholder disse kampanjene så ofte vår økonomi tillater, eller de gangene vi har aret eller på annet vis mottatt ekstra midler, øremerket dette prosjektet.

Kostnader: 2600 euro (ca 26 000 norske kroner) for å kastrere og chipmerke 100 hunder (altså 260,- per.hund)

ROLDA samarbeider med veterinær Andrei ved samtlige av disse kampanjene.

ROLDAs kastreringskampanjer for gatehunder

Hva vi gjør:

Vi kastrerer hunder vi selv redder inn fra gata til ROLDAs sheltere*

Kastrerer hunder som blir bragt inn til shelterne våre, av sine eiere

Kastrerer hunder med fattige eiere, slik at de får økonomisk bistand til å betale for kastrering og chipping.

*Note: i 2016 ble det forbudt å kastrere hunder, for så å slippe de løs på gata igjen. ROLDA kastrerer kun hunder som kan forli i ett av våre 2 sheltere etter kastrering.
Takket være våre fantastiske støttespillere, har vi så langt kastrert ca 20 000 hunder og katter i Galatiregionen (sørøst i Romania). Til tross for at ca 75% av gatehundene i Galatiområdet har blitt kastrert, kan de gjenværende 25% ukastrerte hunder, potensielt sette til verden tusenvis av uønskede valper i den nærmeste framtiden.

Er ROLDA kastreringskampanjer effektive?

JA! Hver eneste av våre kastreringskampanjer har en stor påvirkning, ved å:

Redusere antallet uønskede valper som blir født på gata

Kontrollerer hundeduping via chipmerking (alle hunder som katreres i våre kampanjer, blir som kjent, også chippet)

Vil du bli en del av løsningen?

Ved å sterilisere kun èn hund, forhindrer vi fødselen til tusenvis av uønskede valper! Bare tenk på hvor mye meningsløs lidelse du kan forebygge, kun ved å donere 260,- til èn kastrering!

Mer enn 50% av valpene som hvert år fødes på gata, dør innen den første uka er omme! Gatehunder lider ufattelig mye i sine korte liv. Millioner av gatehunder dør av sult, sykdom, mishandling og vanrøkt, hver eneste dag, verden over. Allikvel blir det stadig flere av de, formeringen kan nærmest beskrives someksplosiv! Kastrering er den eneste humane måten å redusere antallet, og den endeløse lidelsen på!

Vær en del av løsningen! Donèr til kastrering av en gatehund, i dag!

En kikk på Kastreringskampanjene våre

Kastreringskampanjer

Kastreringskampanjer

Kastreringskampanjer

Kastreringskampanjer

Kastreringskampanjer

Kastreringskampanjer

Kastreringskampanjer