PawzUp-senteret

3%
$135000 raised of $5250000
0
$135000 Raised
3%
$5250000 Goals

For å følge byggejobben, dag for dag

PawzUp-senteret

Som det første i sitt slag i Romania, vil vårt Pawz-Up-Senter bli bygget burfritt, og skal fungere som ett prosjekt som bringer mennesker og dyr sammen. Vårt mål er også at to og firbente skal hjelpe hverandre, og nyte hverandres selskap.

Hvorfor PawzUp-prosjektet? Fordi…

…vi bryr oss om dyra fra landets fattigste områder

ROLDA holder til i de sørøstlige delene av Romania, i ett av landets fattigste distrikter. Her må en familie på 4 ofte overleve på så lite som 200 euro (ca.2000 kroner) i måneden.
Husdyr (som hunder og katter), og arbeidsdyr (som hester og esler), løper en konstant risiko for å bli dumpet. Det er ca. 200 000 gatehunder i vår region*, og de utsettes daglig for farer, slik som sult, sykdommer, vold og død.

…dyr har ikke tilgang til helseundersøkelser, diagnosering av sykdommer, eller rekonvalesens etter inngrep.

De gode, lokale, private veterinærklinikkene (som kan telles på én hånd), har ikke kapasitet til å takle det enorme antallet nødstilte dyr, og må ofte velge hvem som skal få bli på klinikken etter en operasjon. I tillegg er tjenestene deres ekstremt dyre, og totalt uoppnåelig for de som knapt nok har penger til å brødfø sin egen familie. Samtidig møter de større dyra, som hester og esler, ofte en grusom skjebne, fordi det ikke finnes noe veterinærtilbud til disse, i det hele tatt. Disse dyrene må ta til takke med provisoriske nødløsninger.

…mennesker trenger selskap av dyr.

Etter årevis med erfaring, har vi tydelig sett den positive innvirkningen dyr har på menneskene og deres liv. Og vi våger å fremme påstanden, om at dyr trenger mennesker også…
Vi vil at PawzUp skal bli en sterk grunnmur, som vi kan gjenoppbygge forholdet mellom menneske og dyr på. Det er ingen hemmelighet at våre stemmeløse venner har kapasiteten til å fremme det beste i oss mennesker. Dyra hjelper oss til å bli sunnere, gladere, og definitivt mindre ensomme. Barna våre blir mer sosiale og mer empatiske, når de får vokse opp med dyr…

Forventede utfordringer

• Uforutsigbare priser på bygningsmaterialer
• Risiko for at prisene på drivstoff og strøm går ytterligere opp
• Mangel på seriøse og erfarne håndtverkere
• Totalkostnadene på prosjektet som er delt opp i bygninger, med hvert bygg delt i mindre bolker, for å gjøre det hele mer oversiktlig og kontrollerbart, kan altså brått og uventet, gå opp
• Vi planlegger nøye hvordan hver enkelt bygning best kan tjene dyrenes interesser så fort som overhode mulig, uten å forstyrre den daglige rutinen ved resten av shelteret.

De store tallene

• 300 000 små og store (gårds) dyr, vil få hjelp av PawzUps tjenester
• ca. 2000 dyr vil få hjelp, hvert år
• 1 million mennesker, i alle aldre, vil få en unik, autentisk, og selvbelønnende erfaring, sammen med dyr som trenger menneskevenner.

Oppdag alle tjenestene PawzUp-senteret vil tilby de neste generasjonene, slik at de kan lære mer om dyrs rettigheter og dyrevelferd, samt hvordan man best tar vare på sine kjæledyr.

icon
Redning
icon
Rehabilitering
icon
Adopsjon
icon
Veterinærtilsyn
icon
Opplæring av besøkende til senteret
icon
Besøkshundtilbud til de eldre, med hunder fra senteret
icon
Samhandling mellom mennesker og dyr, for besøkende og frivillige
icon
Hjelp til kjæledyr av fattige eiere
icon
Kursing av både frivillige, og kjæledyrseiere

Hvilke bygninger utgjør PawzUp-senteret?

(Rangert etter hvilket som blir bygget først)

Hva er det neste som skjer?

I dag er vi ferdige med å gjerde inn tomta, for å sikre det området mot inntrengere. Etter dette, skal vi innstallere ett sikkerhetssystem, for å beskytte både dyra, og investeringen vår. Ett team med arkitekter og spesialister, er ferdig det „fjellet” med dokumenter og papirer som må til, for å få tillatelser og autoriseringer, fra diverse instanser.

Klikk her for å se de estimerte kostnadene, knyttet opp mot hver av senterets bygninger (basert på materialprisen, høsten 2022). Totalt har vi 7 bygninger, og konstruksjonen av disse er prioritert på en slik måte, at de påvirker den daglige rutinen ved senteret, i så liten grad som overhode mulig. Det er greit å vite, at deler av PawzUp-senteret bygges der hvor det gamle shelteret vårt ligger. Så det er viktig å forstyrre hunder, frivillige og ansatte så lite som mulig, mens byggingen pågår. Med 600 hunder i vår omsorg, hverken kan eller vil vi stoppe arbeidet vårt, selv om ett nytt senter, i skrivende stund, reiser seg rundt ørene våre!

Vi velger å være optimistiske, og anslår at samtlige 7 bygninger, vil være i full operasjon i løpet av 2026.

Vi oppdaterer våre kostnadsestimater for hvert bygg, så snart bygget står ferdig. De nye prisene kalkulerer for innventar og tilbehør, slikt som trengs for å gjøre bygget funksjonelt og praktisk.

Vi estimerer at PawzUp vil koste ca. 25 000 euro å drifte, hver måned. Nye kostnader knyttet til senteret, vil være ekstra personell, økte strømregninger (balansert ut noe, av solcellepanel), samt kostnader knyttet opp mot redning av nye dyrearter, nemlig katter og gårdsdyr. Dagens kostnader knyttet opp mot veterinærtjenester, vil synke en del, da vi vil ha vår egen veterinær tilknyttet senteret. I tillegg vil vi huse ca.30% færre hunder, noe som også vil føre til reduserte utgifter (med ca.30%).

Det „grønne hjørnet”. Visste du at…?

PawzUp vil få sitt eget, lille vannrenseanlegg (lovpålagt), i tillegg til solcellepaneler, for å redusere de månedlige strømutgiftene. En industriell generator vil fungere som backup, i tilfelle strømmen går.

Spesielle muligheter i bygningsfasene

Både enkeltpersoner og firmaer, har anledning til å sponse byggingen av ett ellere flere bygg, og på den måte gi bygget/byggene ditt selvvalgte navn!

Kostnadene knyttet opp til hvert bygg, finner du her.

En rimeligere sponsorløsning, er å kjøpe en virtuell murstein. Disse koster henholdsvis 100 og 200 dollar (ca.900/1800 kroner), og de vil bli lagt til i vår virtuelle „Wall of fame” her.

Følg med, det vil komme flere muligheter for å sponse byggingen av senteret, i tida framover!

Transparens er svært viktig for oss, i tillegg er vi svært glade i å vise vår takknemmelighet overfor våre dedikerte og trofaste støttespillere. Individuelle donasjoner ser du listet opp i kolonnen til høyre. Når du donerer via linken på denne siden, vil ditt navn og summen du doberte, automatisk vises her. Om du overfører via nettbank , og merker overføringen „PawzUp”, så vil summen tilføyes manuelt. Skulle du ikke se din donasjon oppført, så send oss en mail på contact@rolda.org, så ordner vi det så fort vi klarer!

*PawzUp-senteret vil dekke området Galati, Braila, Tulcea, Buzau, Vrancea og Vaslui.

Estimert kostnad

5.250.000 USD