Første shelter for skadde og eldre katter

Cotoi fikk hjelp i tide, takket være generøse bidrag fra våre norske støttespillere. Katter blir mishandlet og ignorert, og de lider i stillhet. Sammen kan vi gjøre deres siste år så smertefrie, lykkelige og trygge som overhode mulig. Vi må sammen hjelpe de, for disse kattene har ingen andre som bryr seg om dem.

Donér til vårt første shelter for skadde og eldre Katter

Eide katter som lever i bebodde områder som by eller landsby, løper risikoen for å bli påkjørt, angrepet av hund, ja til og med å bli mishandlet av mennesker. Blir de skadet, og behandlingen er for dyr, risikerer de ofte å bli forlatt, rett og slett dumpet på gata, skadet og i smerter. Både eldre og handikappede katter trenger ekstra omsorg, noe mange eiere enten ikke har råd til, eller ikke ønsker å gi. Og for eierløse katter er begge deler ofte en dødsdom, da de ikke har noen som bryr seg om dem i det hele tatt.

ROLDA har bestemt at vi skal bygge ett shelter til eldre og handikappede katter, det første shelteret i sitt slag i hele den sørøstre delen av Romania! Dette blir det eneste stedet der eldre og handikappede katter kan tilbringe sine siste måneder/år i trygghet og ro.

Arkitekten har allerede fått betalt.

Første fase:
konstruksjon av kattehus på 510 meter.
Materialer til å bygge kattehuset: vinduer, dører, ventilasjon og arbeidskraft.
Totalt vil dette koste 96 000,-

Fase 2:
Bygningen innendørs pluss karanteneområdet, inkludert arbeidskraft.
Utendørsområdet 715 meter, med tilbehør.
Totalt: 97 000,-

ROLDA søker stipender til fase 1, og håper å sammen med våre norske støttespillere kunne dekke utgiftene til fase 2.

Tusen takk!

Gi en gave