Invitasjonen fra den norske ambassaden

For ROLDA og dens norske søsterorganisasjon, Gatehunder fra Romania, var det en ære å akseptere invitasjonen fra den norske ambassaden, representert ved Ambassadør Tove Bruvik Westberg, til å delta på en konferanse om Corporate Social Responsibility. (Bærekraft og samfunnsansvar for bedrifter)

De få timene tilbrakt i selskap med ambassadens representanter, samt forretningsfolk fra Galati, Braila, og Tulcea området, var en veldig interessant opplevelse for ROLDA’s ansatte. Ambassadør Tove Bruvik Westberg ba norske selskaper om å være foregangseksempler når det gjelder å støtte opp om rumenske initiativ, spesielt de som omhandler samfunnsansvar og medfølgende utfordringer og problemer.

Dette gjelder også de som søker om midler og støtte, for å løse disse problemer og utfordringer.

Jeg håper dette bare er begynnelsen på en annen type tilnærming til å løse våre problemer, hvor flere aktører fra både næringsliv, politikken og institusjoner kan medvirke. Jeg håper og tror at dette som første trinn, vil oppmuntre flere nordmenn til å hjelpe gatehundene, og at problemer og utfordringer kan løses lokalt og nasjonalt i Romania.