Vår rolle for å utdanne mennesker til å ha respekt for dyr

Deler av løsningen hva gatehundproblematikken i Romania angår, består i å lære mennesker å ha respekt for dyr, inkludert de dyrene som er hjemløse.

ROLDA har jobbet opp mot lokale skoler, for å lære ungene hvordan man behandler dyrene med respekt og omsorg, rett og slett fordi de er følende vesener som kjenner både frykt og smerte, og føler både tap/sorg og kjærlighet, slik vi gjør. Vi lærer elevene at dyr kan få både fysiske og psykiske arr, og at disse kan lede til dårligere livskvalitet om de ikke behandles, akkurat slik de kan for oss tobente.

Vårt prosjekt, “Speak Toto Language” (Snakk Toto-språk) hjelper elevene slik at de er bedre i stand til å forstå hundens kroppsspråk.
Ved å lære menneskene om dyrevelferd, vil vi også få færre forlatte dyr, og dermed færre kull som fødes på gata, til ett liv i lidelse, og til sakte død.

Barna er framtiden. Og det er fullstendig i vår makt å lære de om medfølelse, respekt, og om empati, for å sikre at samfunnet vi bygger, og de nye innbyggerne vi oppdrar, er snillere og mer omsorgsfulle enn den forrige generasjonen. Ikke bare mot dyrene, men mot hverandre og mot alle de livsformer vi deler planeten vår med.

ROLDAs team håper å kunne bringe eldre hunder og mennesker som føler de har lite igjen å leve for, sammen.

Hunder er det perfekte selskap for eldre mennesker, da de letter på ensomhetsfølelsen ved å tilby grenseløs kjærlighet, masse energi, og tillit.