Steriliseringskampanje

Dette er tredje året på rad at våre Sveitsiske partnere under ledelse av modellen, skuespilleren og TV-stjernen Lolita Morena har ledet en innsamlingsaksjon til hjelp for fattige lokalsamfunn i Romania, slik at de får muligheten til å ta seg av dyrene sine på en ansvarlig måte.

Innsamlingsaksjonen hjelper ca 5000 familier i landsbyene utenfor Galati, som

ligger i ett av de fattigste områdene i Romania. Vi snakker da om eldre mennesker, eller familier med minst 2 barn som har en total månedsinntekt på under 1800 norske kronene.

Disse familiene har vanskeligheter med å finne penger til å sterilisere/kastrere og mikrochippe sine kjæledyr slik som EU og Romanias lover krever. De risikerer å bli idømt bøter på inntil 11000 norske kronene noe som tilsvarer 6 måneders inntekter for en familie på landsbygda – og dette fører til at mange forlater dyrene sine, heller ennå betale det det koster å mikrochippe dem. De drukner heller nyfødte valper – eller etterlater dem i veikanten – enn å betale for å få sine kjæledyr sterilisert/kastrert.

Det er her vi kommer inn i bildet. Takket være dedikerte, utenlandske støttespillere, organiserer vi steriliserings- og mikrochippingskampanjer for kjæledyr fra fattige familier en eller to ganger i året. Slik hjelper vi dyrene til å kunne få fortsette å bo hos familiene sine, og slik hjelper vi fattige familier til å kunne ta vare på dyrene sine.

Du trenger ingen PayPal-konto

og Kontonavn: ROLDA
Kontonummer: 6219.13.48082
Norge

og Donere 100 norske kroner via SMS:
“ROLDA 100” til 26 128

Sterilisering/kastrering forhindrer at nye valpekull fødes bare for å lide, sulte, bli syke og dø. I tillegg beskytter det de voksne hundene mot kreft. Mikrochipping reduserer antallet hunder som blir forlatt av eierne sine – noe som er hovedårsaken til det store antallet hjemløse hunder i hele Romania.

Når en hund er mikrochippet, er den registrert i det nasjonale hunderegisteret og dette gjør det lettere for politiet å finne fram til hundens eier om den skulle bli forlatt.

Sveitsiske givere dekker kostnadene ved 100 steriliseringer og mikrochip-merkinger i løpet av kampanjen som skal holdes i slutten av mars ved Andrei’s veterinærklinikk i Smardan. Kan vi doble innsatsen vår? Kan vi matche de 24 000 norske kronene som allerede er samlet inn og klare å sterilisere og mikrochippe totalt 200 hunder?