Steriliseringskampanje Oktober 2015

Da vi besøkte Rolda i oktober, ble det holdt en steriliseringskampanje for innbyggerne i landsbyene som ligger i nærheten av Rolda sine sheltere. Som dere ser av bildene var det stort oppmøte, og folk ankom med både hestekjerre, sykkel og trillebår… å kjøre bil og “stikke innom” er ikke en mulighet for alle her.

Kampanjen var i regi av ROLDA, og finansiert av ROLDA Sveits. Den nye loven i Romania

krever at hundene skal steriliseres, microchippes og registreres i et nasjonalt register, RECS.

Dette høres jo bra ut med tanke på å få kontroll på bestanden av hjemløse hunder og uønskede valpekull, helt til man får vite at dette må betales av eierne uten støtte fra myndighetene.

Dette er en kostnad mange ikke har råd til, og de risikerer store bøter om dette ikke gjøres. Resultatet blir at flere kvitter seg med hundene (dumper dem) da de frykter bøter de ikke kan betale.

ROLDA har siden loven trådte i kraft i januar 2015, hjulpet mange av innbyggerne i de lokale landsbyene.

Hege Jurs – Gatehunder fra Romania

Denne gangen ble det holdt en kampanje over 4 dager, og hele 150 hunder ble sterilisert/kastrert, chippet og registrert iht loven!

Tusen takk!

Du trenger ingen PayPal-konto!

Om jeg ba deg om å se for deg et fattig menneske – hvilket bilde er det som dukker opp inne i hodet ditt?