Hjelp til fattige hundeeiere

«Jeg tror vi alle har empati. Vi er kanskje ikke modige nok til å vise det.» -Maya Angelou

Rumenske landsbyboere er blant de fattigste menneskene i landet. Flesteparten tjener ikke engang minstelønna på 250€ i måneden. Dessverre påvirker også deres finansielle problemer kjæledyra.

Å skaffe mat til en hund er ikke enkelt for mennesker som stadig kjemper for å kunne skaffe familien mat på bordet. Dette fører til det opplagte spørsmålet:

Hvorfor har fattige familier i Romania hunder?

Nesten alle disse landsbyboerne har en eller flere hunder som de har reddet inn fra gaten. Tanken bak dette er å ha en hund som kan beskytte eiendommen deres fra inntrengere som rever, vaskebjørner og tyver. Disse hundene står lenket fast utendørs mesteparten av livet, og har egentlig aldri noe sted de kan kalle «hjemme» eller får oppleve å være del av en «familie» som virkelig bryr seg om dem. Og selv om de får mat og slipper å bo på gata, blir de behandlet som en eiendel heller en et levende vesen som trenger omsorg.

Men det er viktig å huske på at disse menneskene ikke mangler empati – de mangler penger.

Vi tror at mennesker av natur er gode, men at penger ofte setter dem i vanskelige situasjoner hvor de må velge mellom å være gode eller være fornuftige.

Hvorfor tar fattige mennesker i Romania sjansen på å beholde hundene sine?

Rumenske lover pålegger landets borgere å sterilisere, mikrochippe og registrere hundene sine i RECS – det nasjonale registeret, eller risikere bøter opp til 1 500€.

Totalkostnaden på å sterilisere, mikrochippe en hund i Romania er 26€

Dette er mange penger for en fattig landsbyboer i Romania. Så hvorfor tar så mange av dem sjansen på å bøtelegges om de ikke har råd til å betale 26€?

Det er to grunner til dette.

For det første hjelper en hund dem med å beskytte eiendom og eiendeler. For det andre er det en tradisjonell oppfatning om at disse lovene ikke håndheves så strengt i fattige områder på grunn av at mennesker der ikke har mulighet til å betale.

Imidlertid er det flere og flere landsbyboere som velger å si fra seg eierskap til eller etterlate hundene sine fordi de er redde for å bli tatt.

Selv om disse reglene hjelper til med å beskytte kjæledyr, er de også med på å øke antallet hunder som blir forlatt. Folk har ikke råd til, eller nekter å betale de årlige kostnadene som er nødvendig for å beholde et kjæledyr. Dessverre er da den foretrukne løsningen for de fleste å forlate hundene sine for å unngå det økonomiske ansvaret.

ROLDA SIN LØSNING

ROLDA har lansert et sosialt program som er laget for å hjelpe fattige hundeeiere i de nærmeste landsbyene med å ta vare på hundene sine gjennom:

  1.  Å sørge for at de får utdelt hundemat regelmessig
  2.  Å dekke kostnadene for sterilisering, mikrochipping og registrering

Vårt mål er å forhindre at hunder blir forlatt av økonomiske årsaker.

Takket være innledende donasjoner vi har mottatt, har ROLDA allerede kunnet hjelpe dusinvis av landsbyboere med å skaffe mat til, sterilisere, mikrochippe og registrere hundene sine.

Vi tror også at mennesker har empati. Men noen ganger krever det mer enn mot for å vise det…noen ganger krever det en hjelpende hånd.

 

Du kan også hjelpe fattige hundeeiere i Romania med å beholde hundene sine.

Velg hvordan du ønsker å hjelpe: