Når du Googler Romanias gatehunder, vil du drukne i bilder av mishandlede hunder, skadede, massakrerte hunder eller hunder som lever under marerittaktige forhold i de lokale kennelene. Så hvorfor har vi valgt dette hundebildet, og ikke et annet? Dette bildet har en helt spesiell betydning, dette bildet minner oss om våre begrensninger. Dette bildet viser en hjemløs hund vi ikke kunne redde.

Når turister ankommer București internasjonale flyplass, blir de sjokkert over kontrastene der luksuriøse limousiner og moderne hus finnes side om side med ruiner av tidligere industribygg og over mengden tiggere og magre gatehunder som finnes over alt.

Vår veldedige organisasjon er enig i at gatehunder utgjør en fare for samfunnet. Folk protesterer for å få tilintetgjøre disse hundene med alle tilgjengelige metoder fordi de er redde, desperate, frustrerte og lei av å leve med så mange hjemløse hunder i gatene. De føler seg utrygge og frykter for sitt og sine barns liv. Selv bilførere føler seg truet av de hjemløse hundene fordi de forårsaker mange bilulykker.

De som ikke ønsker å se hunder i gatene har en sterk stemme og fikk masse mediedekning etter Ionut Anghels død – en 4 år gammel gutt som ble drept av hunder i Bucuresti i 2013.
Vi kan ikke endre alle rumeneres holdning til de hjemløse hundene som forurenser deres gater. Men vi kan på rasjonelt vis fremme vår løsning på problemet, vise resultatene vi allerede har fått og be om forståelse og støtte fra lokalsamfunnene.

Tabellen nedenfor vil vise problemene og våre forslag til å løse dem.

Problemet pr. i dag ROLDA sitt løsningsforslag
Eierløse hunder (hunder som er savnet, hjemløse hunder osv) blir fanget og plassert, i hundre- eller tusentall, sammen i lokale kenneler. Derfra ‘forsvinner’ de (Blir tillintetgjort, dør, spiser hverandre) Støtt ROLDA sitt arbeide for å få stoppet de ulovlige kennelene og få oppgradert og renovert dem slik at de oppfyller EU-standarden og de gjeldende lover og regler
Ulovlige kenneler er kilde til infeksjoner for de ansatte, frivillige hjelpere og potensielle adoptiv’foreldre’ a) Støtt ROLDA sin kampanje for å få stengt disse ulovlige kennelene.

b) Oppfordre til adopsjon fra private hjelpesentre hvor hundene er friske og

Flokker med ville, hjemløse hunder holder til i ruinene av tidligere industriområder og utgjør en fare for forbipasserende. Fram til 1. januar 2015 steriliserte og returnerte ROLDA hundene ved disse tidligere industriområdene for å begrense antall nye valper som fødes inn i et liv som ville hunder.
Hunder som blir forlatt er den største kilden til bestanden av hjemløse hunder. Ofte har ikke folk råd til å sterilisere eller fore kjæledyrene sine, eller å ta vare på valpene. Å forlate et kjæledyr er straffbart i henhold til gjeldene lover og regler. Når alle kjæledyr blir mikrochippet og registrert i den nasjonale databasen RECS, blir det lettere å identifisere de forlatte dyrene.

 

ROLDA hjelper fattige mennesker med å sterilisere og mikrochippe kjæledyr, og tilbyr også ved anledning dyrefor ved nødstilfeller.

Ulovlig hundetransport eksisterer også, og er dessverre ikke organisert bare av den ‘mørke’ industrien som handler med hundevalper.

 

Et antall ikke statlige organisasjoner organiserer også ulovlig transport, på tross av eksisterende EU regelverk – f.eks. EU-Forskrift nr. 576/2013 som omhandler ikke-kommersiell forflytning av dyr, eller EU-direktiv 2013/31/EU som omhandler kommersiell forflytning.

a) Rapportere de illegal transportene

 

b) Respektere gjeldende EU-regelverk

 

c) Om transporten skjer med bil, skal dyretransport kun foregå ved hjelp av kjøretøy godkjent for transport av levende dyr. Om transporten foregår via fly – forsikre at flyselskapet er kjent for sin dyrevennlige policy og at dyrene får tilgang til vann under transporten.

Fattigdom, høy arbeidsledighet og lav inntekt (om lag 200 Eur/mnd for en familie på 2-4 personer) påvirker mennesker og deres kjæledyr. I sør, øst og nord-øst av landet, og spesielt på landsbygda er situasjonen prekær. ROLDA velger å jobbe med/ansette folk fra landsbygda ved vårt store hjelpesenter. Vi lærer dem opp og gir dem nødvendig sikkerhetsutstyr for å gjøre deres arbeid for dyrene så effektivt som mulig.
Rumenere kritiserer internasjonale adoptiv’foreldre’ fordi de leser artikler i media om at dyr som transporteres fra Øst-Europa brukes i laboratorier eller blir seksuelt misbrukt i noen vestlige land. ROLDA gjør en nøye utvelgelse av adopsjonssøknadene. Våre frivillige som hjelper oss over hele Europa, forsikrer seg om at potensielle adoptivfamilier får et hjemmebesøk og et oppfølgingsbesøk etter adopsjonen. Vi krever en referanse fra den potensielle adoptivfamiliens veterinær. ROLDA skriver en streng kontrakt med hver eneste adoptivfamilie og jevnlige oppdateringer om hvordan det går med hunden når den har fått sitt nye hjem, er obligatorisk.
Folk er redde for at det er mye korrupsjon og svindelaktivitet i Romania. Dessverre er det rapporter om svindel – ideelle organisasjoner eller enkeltpersoner (ikke bare Rumenere, men også utenlanske personer som opererer i Romania) du bør være oppmerksom på. Selv om vi ikke kan late som om det ikke eksisterer korrupsjon i Romania, kan du ved å følge disse enkle rådene lettere avgjøre hva og hvem du ønsker at pengene dine skal gå til:

 

a) Om en veldedig organisasjon drives fra utlandet og ikke av en lokal person, bør det ikke nødvendigvis være en oppmuntring i forhold til å gi dem pengene dine.

 

b) Den veldedige organisasjonen må kunne oppgi et registreringsnummer om du ber om det.

 

c) Ved å bruke dette registreringsnummeret (kalt CUI i Romania – vanligvis 8 siffer), kan du sjekke om organisasjonen har regnskaper som er tilgjengelige for offentligheten på det rumenske Ministry of Finance sin nettside mfinante.ro, noe som er lovpålagt. Mangler dette, er organisasjonen illegal.

 

d) Besøk organisasjonens kenneler – om mulig uannonsert.

 

e) Vær oppmerksom på at Rumenske organisasjoner baksnakker hverandre på det grusomste – så undersøk fakta på egenhånd og gjør dine egne konklusjoner – ikke la deg manipulere!